A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: rihtes

Number of occurrences in corpus: 9

Andreas 139b tang), / rēðe rǣs-boran. || Rihtes ne ġīemdon, / metodes miltse.
Elene 441a nlibbendes || and up ā·hōf / rihtes wēmend || þāra rōda twā /
Christ B 700b ġe·samnunga || sōðes and rihtes / beorhte blīceþ. || Swā hit
The Paris Psalter 118:41 1a ċ swelċe, / þæt þū mē on rihtes || rǣd ġe·cwycie. / / # / And
The Paris Psalter 79:5 5b a ġe·hwelcum || on ġe·met rihtes. / / # / Þū ūs ā·settest || o
The Metres of Boethius: Metre 1 67b a witan / rǣdan Rōm-warum, || rihtes wierðe / lēte þone lēodsċi
The Metres of Boethius: Metre 25 53b e·hǣt / his rēċelīest, || rihtes ne sċrīfeþ. / Iċ þē sæġ
The Metres of Boethius: Metre 4 45a hospe || þā þe him sindon / rihtes wīsran, || rīċes wierðran
The Rune Poem 72a cum menn, / ġif hē mōt ðǣr rihtes% || and ġe·risne inn / brūcan