A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sċealcas

Number of occurrences in corpus: 10

Daniel 230a es spell-bodan. / Hēt þā his sċealcas || sċūfan þā hyssas / in b
Daniel 252b ron / blīðe-mōde, || burnon sċealcas / ymb ofen ūtan, || ā·lēt
Elene 254b dan, / sċūfan sċieldiġne || (sċealcas ne gǣldon) / on drȳĝne sēa
The Riming Poem 27a wǣr || wīl-becc be·sċær. / Sċealcas wǣron sċearpe, || sċiell w
Judith 230a u-wērġe; || mundum bruĝdon / sċealcas of sċēaðum || sċīr-mǣle
The Paris Psalter 101:12 1b on þæs þancunga || þīne% sċealcas / ambiht-mæċġas || ealle hæ
The Paris Psalter 134:1 2a ede swelċe / herġen hine his sċealcas || swīðe ealle. / / # / Ġē þ
The Paris Psalter 89:18 1a fela. / / # / Be·seoh on þīne sċealcas || swǣsum ēaĝum / and on þ
The Metres of Boethius: Metre 8 31b e hūru ymbe sċip-herġas || sċealcas% ne hīerdon, / ne furðum fīra
The Battle of Maldon 181b / Þā hine hēowon || hǣðne sċealcas / and bēġen þā beornas ||