A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sīðian

Number of occurrences in corpus: 18

Genesis A 154b / Þa cōm ofer foldan || fūs sīðian / mǣre morĝen þridda. || Nǣ
Genesis A 1577b / Þā cōm ǣrest || Cām inn sīðian, / eafora Nōes, || þæt his ea
Genesis A 1844b / Þā cōm ellen-rōf || eorl sīðian, / Abraham mid ǣhtum || on Ēġ
Genesis A 2018b ā secg hræðe || ġe·wāt sīðian, / ān gāra lāf, || sē þā g
Genesis A 2162b him þā sē healdend || hām sīðian / mid þȳ here-tēame || þe h
Genesis A 2784b ard, / min swǣs frêa, || hāt sīðian% / Āĝar ellor || and Ismael / l
Genesis A 2869a hine ġunge twēġen / menn mid sīðian. || Mǣġ wæs his āĝen þri
Daniel 631b āt þā earm-sċeapen || eft sīðian, / nacod nīed-genġa, || nīþ
Andreas 829b cyning engla / þā þā āras sīðian, / ēadġe on up-weġ, || ēðle
Dream of the Rood 68b īde, || þā hīe woldon eft sīðian, / mēðe fram þām mǣran þē
Christ B 819a orolde || wunian mōte, / samod sīðian || sāwol on līċe, / on þām
Riddles 51 2a līċe || wihte fēower / samod sīðian; || swearte wǣron lāstas, / sw
Precepts 37b % sċeall ǣwisċ-mōd || oft sīðian, / sē þe ġe·wīteþ || on w
Beowulf 720b ōm þā tō reċede || rinċ sīðian, / drēamum be·dǣled. || Duru
Beowulf 808b n fēonda ġe·weald || feorr sīðian. / Þā þæt on·funde || sē
The Paris Psalter 64:2 2b ċeall ǣlċ flǣsċ || forþ sīðian. / / # / Synfulra word || swīðe
A Prayer 76b ng, / lǣt mē mid englum || up sīðian, / sittan on sweġele, || / herġ
The Battle of Maldon 177b / þæt min sāwol tō þē || sīðian mōte / on þīn ġe·weald, ||