A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: spēdiġ

Number of occurrences in corpus: 10

Genesis A 1783b f / tō Sīcem% cōm || sīðe spēdiġ, / cynne Cananēis. || Þā hine
Genesis A 2803a ne || bearna tūdre, / wæstmum spēdiġ, || swā iċ þē wordum ġe·
Dream of the Rood 151a þām sīþfæte, / mehtiġ and spēdiġ, || þā hē mid meniġe cōm,
Guthlac A 695b mōdiġ mund-bora, || meahtum spēdiġ, / þīestra þeġnas || þrēa-
The Phoenix 10a sē wyrhta, / mōdiġ, meahtum spēdiġ, || sē þā moldan ġe·sette
Precepts 82a || gode ġe·īeċed, / meahtum spēdiġ, || þonne hē mān flīehþ. /
The Paris Psalter 104:7 1b Hē is ūre drihten || dǣdum spēdiġ; / earon his dōmas || dēore an
The Paris Psalter 111:2 1b n eorðan biþ || ēadiġ and spēdiġ, / and his cnēo-risse biþ || c
The Paris Psalter 67:18 1b Dryhten is on þǣm || dǣdum spēdiġ; / on hēanesse ā·stāh, || h
The Paris Psalter 79:14 1b , mæġena god, || milde and spēdiġ / þīne ansīene || ufan of he