A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wæstm

Number of occurrences in corpus: 15

Genesis B 236a ēam, / wariaþ inċ wiþ þone wæstm. || Ne wierþ inċ wilna gād.
Genesis B 255a orhtne, / swā wynliċ wæs his wæstm% on heofonum || þæt him cōm
Genesis B 466b elan and wāwan%. || Næs sē wæstm ġe·līċ. / Ōðer wæs swa w
Genesis B 520a þ on þīnum brēostum rūm, / wæstm þȳ wlitiġra. || Þā sende
Genesis B 594a | dēaðes bēames / weorcsumne wæstm. || Ne wearþ wierse dǣd / mann
Genesis B 643b dne welan, || ġif hīe þone wæstm ān / lǣtan wolden || þe þæ
The Fortunes of Men 24a || oþ·þæt lengre ne biþ / wæstm wudu-bēames. || Þonne hē o
Guthlac B 848a e || and of bēame ā·hnēop / wæstm% be·weredne || ofer word gode
Azarias 80a d hlūtre || and heofondreame / wæstm weorðian. || Ful oft þū, w
Riddles 92 2b liċ feorh-bora || and foldan wæstm, / weres% wynn-staðol% || and w
The Paris Psalter 131:12 1b # / Þæt hē wīērðlicne || wæstm ġe·sette / þe of his innoþe
The Paris Psalter 148:9 2a e bēamas, / þā þe mǣst and wæstm || mannum bringaþ, / and on ea
The Paris Psalter 57:10 2a on his mōd-sefan: / ‘Þis is wæstm || wīses and gōdes, / þe his
The Paris Psalter 64:14 3a ēapum; || cumaþ ēadiġliċ / wæstm on wangas || weorðliċ on hw
The Death of Edgar 37b eġ-būendra || þurh eorðan wæstm.