A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wīġ

Number of occurrences in corpus: 21

Genesis A 2070a -tīr wera. || Abraham sealde / wīġ tō wedde, || nealles wunden
Genesis A 2159a wīle on·sittan, / norð-manna wīġ; || ac ne fuĝolas% / under beor
Exodus 243b e, / ac hīe be wæstmum || on% wīġ curon, / hū in lēodsċipe ||
Daniel 5a ġen || on Moyses hand / wearþ wīġ ġiefen, || wiĝena meniġu, /
Elene 112a þ be·hēold, / wæl-hrēowra wīġ. || Wulf sang ā·hōf, / holtes
Elene 131b s / wīde tō·wrecene. || Sume wīġ for·nam. / Sume unsōfte || ea
Widsith 119b d Wyrmhere; || full oft ðǣr wīġ ne ā·læġ, / þonne Hrǣda h
Maxims I 84a n. || Gūþ sċeall on eorle, / wīġ ġe·weaxan || and wīf ġe·
Maxims I 128a p gumum, || gār-nīþ werum, / wīġ tō·wiðere || wīċ-friða
Riddles 15 23a þþan ne ðearf / wæl-hwelpes wīġ || wiht on·sittan. / Ġif sē%
Riddles 5 3b , / eċġum wēriġ. || Oft iċ wīġ sēo, / frecne feohtan. || Frō
The Wanderer 80b ang, / wlanc be wealle. || Sume wīġ for·nam, / ferede on forþ-we
Beowulf 23b / will-ġe·sīðas, || þonne wīġ cume, / lēode ġe·lǣsten; ||
Beowulf 350a efa || maniĝum ġe·cȳðed, / wīġ and wīsdōm): || ‘Iċ þæ
Beowulf 685a ġif hē% ġe·sēċan dearr / wīġ ofer wǣpen || and siþþan w
Beowulf 1042a re on ōre læġ / wīd-cūðes wīġ, || þonne walu fēollon. / And
Beowulf 1080b ste hēold / weorolde wynne. || Wīġ ealle for·nam / Finnes þeġna
Beowulf 1083a e || on þǣm mæðₑl-stede / wīġ Henġeste || wiht ġe·feohta
Beowulf 2316a fan wolde. / Wæs þæs wyrmes wīġ || wīde ġe·sīene, / nearu-f
Beowulf 2348a n·drēd, / ne him þæs wyrmes wīġ || for wiht dyde, / eafoþ and
Beowulf 2872b ðe for·wurpe, || þā hine wīġ be·ġeat. / Nealles folc-cynin