A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: lang

Number of occurrences in corpus: 20

Genesis B 584b ehlidu || wæs seo hwil þæs lang / þæt ic geornlice || gode þ
Genesis A 1308b ittiges heah || and þreohund lang / elngemeta || and wiþ yþa ge
Andreas 420b dberend / lærde under lyfte || lang is þes siþfæt / ofer fealuwn
Soul and Body I 5b samod wæron / lic ond sawle || lang biþ syþþan / þæt se gast n
Soul and Body I 26b geþohtest || hu þis is þus lang hider / hwæt þe la engel || u
Elene 432b ican / lare forleten || ne biþ lang ofer þæt / þæt israhela ||
Soul and Body II 5b wǣron, / līċ and sāwle%. || Lang biþ siþþan / þæt sē gǣst
Soul and Body II 23b ġe·þōhtes, || hū þis is lang hider, / and þe þurh enġel |
Guthlac B 904b mra gǣsta, || ne þæt anbid lang, / þæt þā wrōht-smiðas ||
Guthlac B 1046b canst / lima līf-ġe·dāl; || lang is þis anbid / weorolde līfes
Riddles 39 22b -cyninġes% / lārum libban. || Lang is tō seċġanne / hū hire ea
The Phoenix 481b þæt hīe þis lǣne līf || lang ġe·wunien. / Þus ēadiġ eor
Precepts 40b wēn, / lāðlīcre sċame, || lang nīþ wiþ god, / ġēotende ġ
Beowulf 2093a c on yrre || uppriht astod / to lang ys to reccenne || hu ic ðam
Beowulf 2591b tan lǣn-daĝas. || Næs þā lang tō þon / þæt þā āĝlæċ
Beowulf 2845b ered / lænan lifes || næs ða lang to ðon / ðæt ða hildlatan |
Beowulf 3043a wæs fiftiges || fotgemearces / lang on legere || lyftwynne heold /
The Metres of Boethius: Metre 10 66b þe nane forlet || þeah hit lang þince / deaþ æfter dogorrime
The Battle of Maldon 64b bban / lucon lagustreamas || to lang hit him þuhte / hwænne hi tog
The Battle of Maldon 66b lucon laĝu-strēamas. || Tō lang hit him þūhte, / hwonne hīe