A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ċīeġaþ

Number of occurrences in corpus: 10

Andreas 746b de ġe·mierde. || Ġē mon% ċīeġaþ% / godes ēċe bearn, || þone%
The Paris Psalter 104:1 2a ihtne || and his ēċne naman / ċīeġaþ cȳmlīċe || and cwice% seċ
The Paris Psalter 144:19 2b sōðe hyġe || sēċaþ and ċīeġaþ / and his willan hēr || wyrċa
The Paris Psalter 146:10 3a || þonne hēo hrōpende / him ċīeġaþ tō, || cūðes ǣses. / / # / Na
The Paris Psalter 78:6 3b , / ne naman þīnne || nīede ċīeġaþ. / / # / For·þon hīe Iacob ||
The Paris Psalter 79:17 2b ; / we naman þīnne || nīede ċīeġaþ. / / # / Ġe·hweorf ūs, mæġena
The Paris Psalter 85:4 3b / eallum þǣmþe þē || elne ċīeġaþ. / / # / Þū mid ēarum on·foh,
The Paris Psalter 85:8 3b / and naman dryhtnes || nīede ċīeġaþ. / / # / For·þon þū eart sē m
The Coronation of Edgar 7b % nīða bearn || nemnaþ and ċīeġaþ / Pentecostenes dæġ. || Þǣr
The Menologium 184b r-fylleþ, || swā hine wīde ċīeġaþ% / īeġ-būende || Engle and Se