A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġefēran

Number of occurrences in corpus: 16

Genesis A 948b ġ ðǣr inwitfull || ǣniġ ġe·fēran / wamm-sċyldiġ mann, || ac s
Exodus 286b n / ofer middan-ġeard || menn ġe·fēran, / fāĝe feldas, || þā forþ
Andreas 194b t mæġ enġel þīn || ēaþ ġe·fēran, / hāliġ% of heofonum || can h
Andreas 216a rðan. / Þū sċealt þā fore ġe·fēran || and þīn feorh beran / on g
Andreas 516a | þeh we sīþ nesan, / frecne ġe·fēran. || Flōd-wielm ne mæġ / manna
Andreas 1009b ā under sweġele || swǣsne ġe·fēran, / hāliġ hāliġne. || Hyht w
Andreas 1020b nn / ǣrest Andreas || æðelne ġe·fēran / on clūstor-cleofan || mid cw
Elene 297b e·cynd / of eorð-weĝum || up ġe·fēran / on līċ-haman || mid þā l
Maxims I 146b || ġe·nimeþ him wulfas tō ġe·fēran, / fela-fǣcne dēor. || Ful oft
Juliana 331b for his ansīene || ǣġhwǣr ġe·fēran. / Þonne hē on·sendeþ || ġo
The Wanderer 30b hū slīðen biþ || sorh tō ġe·fēran, / þām þe him lȳt hafaþ ||
The Metres of Boethius: Metre 11 50a || wesan æt·gædere / simble ġe·fēran, || ac hit is sēllicre / þæt
The Death of Alfred 7a hine on hæft sette, / and his ġe·fēran hē tō·drāf || and sume mi
The Menologium 80b þȳ īlcan dæġe || æðele ġe·fēran, / Philippus and Iacob, || feorh
The Battle of Maldon 170b e, / bæd gangan forþ || gōde ġe·fēran; / ne meahte þā on fōtum len
The Battle of Maldon 229a ā winas manian, / frīend and ġe·fēran, || þæt hīe forþ ēoden. / O