A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: gæstes

Number of occurrences in corpus: 28

Andreas 531a þū ġiefe hæfdes / hālġes gæstes. || Hærn eft on·wand, / ēar-
Andreas 1000b þurh handhrīne% || hālġes gæstes, / and ðǣr in·ēode, || elnes
Andreas 1621b r hleoðor-cwidum || hālġes gæstes / wæs on þanc sprecen, || þ
Andreas 27a ǣr nǣfre fēondes ne biþ, / gæstes gram-hȳdġes, || gang on lan
The Fates of the Apostles 114b menn / nemþe hē godcundes || gæstes brūce. / Ac utu we þe ġeorno
Christ A 145b þe, / swelċe grundas ēac || gæstes mæġene / sīðe ġe·sēċan.
Christ A 319b sume sīðe / god self wile || gæstes mæġene / ġe·fælsian, || f
Christ B 638b eahton / on ðǣre godcundan || gæstes strengþu%. / Wæs þæs fuĝol
Christ B 649a an || eft ġe·stielde, / þurh gæstes ġiefe || grund-ēat sōhte, /
Christ B 684a um ānum || ealle ġe·sellan / gæstes snytru, || þȳ læs him ġie
Christ B 707a ðan || sōðes ne ġīemdon, / gæstes þearfe, || ac hīe godes tem
Christ B 710a wæðere forþ be·cōm / þurh gæstes ġiefe || godes þeġna blǣd
Christ B 816b lle / þæt hē ne ā·gǣle || gæstes þearfe, / ne on ġielp ġēote
Christ B 848a Is ūs ðearf miċel / þæt we gæstes wlite || ǣr þām gryre-brō
Christ C 1057a || Ǣr sċeall ġe·þenċan / gæstes þearfe, || sē þe gode mynt
Soul and Body II 38b ed wæs / godes līċ-haman, || gæstes drinces. / Þǣr þū þonne ho
Guthlac A 107a þæt hlūtre mōd / on þæs gæstes god || ġeorne trymede. / Hwæt
Guthlac A 802a tō fæder ēðle, / ġearwaþ gæstes hūs || and mid glēawnesse / f
Guthlac B 1115a ām þēodne ġe·rās, / þurh gæstes ġiefe || godspell bodian, / se
Guthlac B 1220b , / on·ġeat ġōmor-mōd, || gæstes sprǣċe, / glēawes on ġeardu
Guthlac B 1235b de self / þurh ġielp-cwide || gæstes mīnes / frōfre ġe·lettan, |
The Judgment Day I 21a ocen standeþ, / siþþan þæs gæstes gryre || ā·ġiefen weorðe
Resignation 46a ofra drihten, / ġēoca mīnes gæstes. || Þonne is gramra tō fela /
The Phoenix 549b m / Iobes ġieddunga. || Þurh gæstes blǣd / brēostum on·bryrded,
Juliana 316a sēo hālġe on·cwæþ / þurh gæstes ġiefe, || Iuliana: / ‘Þū s
Juliana 414b ġeornor ġīeme || ymb þæs gæstes for·wyrd / þonne þæs līċ-
The Gifts of Men 86b re. / Sum hēr ġeornlīċe || gæstes þearfe / mōde be·windeþ ||
Solomon and Saturn 237b / þēah hwæðre godcundes || gæstes brūcan’. / ‘Ac hwæt wīte