A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: grimm

Number of occurrences in corpus: 17

Genesis A 46b God ġe·samnod; || him þæs grimm lēan be·cōm. / Cwǣdon þæt
Daniel 229a ndan hēt, || Babilone weard, / grimm and ġealĝ-mōd, || Godes sp
Daniel 464a n, || swā him wiht ne sċōd / grimm glēda nīþ, || Godes% spell
Christ and Satan 29a dēop || hell inneweard sīe, / grimm græf-hūs. || Gang recene t
Andreas 958a hweorfan || hǣðenra þrymm, / grimm gār-ġe·winn, || þæt þū
Andreas 1365b rce. || Þē sint wītu þæs grimm / witod be ġe·wyrhtum. || Þ
Christ C 1269a t hīe him iermþa tō fela, / grimm helle fȳr, || ġearu tō wī
Vainglory 66b || wearþ him sēo feohte tō grimm / þonne biþ þām ōðrum ||
Guthlac A 679a n-nihte, || sacu būtan ende, / grimm gǣst-cwalu. || Þǣr ġē gn
Deor 23b Gotena rīċes. || Þæt wæs grimm cyning. / Sæt secg maniġ || s
Beowulf 121a ċeaft wera. || Wiht unhǣlu, / grimm and grǣdiġ, || ġearu sōna
Beowulf 555a ond-sċaða, || fæste hæfde / grimm on grāpe; || hwæðre mē ġ
Beowulf 1499a e be·hēold || hund missera, / grimm and grǣdiġ, || þæt ðǣr
Beowulf 2043b ār-cwealm gumena || him biþ grimm sefa%, / on·ġinneþ ġōmor-m
Beowulf 2650a enden hit sīe, / glēd-eġesa grimm. || God wāt on mec / þæt mē
Beowulf 2860b ā wæs æt þǣm ġungan% || grimm andswaru / īeð-be·ġīete ||
The Battle of Maldon 61a and eċġ || ǣr ġe·sēman, / grimm gūþ-pleĝa, || ǣr we% gafo