A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: lǣnan

Number of occurrences in corpus: 21

Genesis A 1211a | mid cyning engla / of þissum lǣnan || līfe fēran% / on þǣm ġe
Genesis A 2059b þǣm spere-nīðe || spēde lǣnan. / Þā iċ nēðan ġe·fræġn
The Fates of the Apostles 83b līf wiþ līċe || and þās lǣnan ġe·strēon, / īdle ǣht-wela
Dream of the Rood 138a || ǣr sċēawode, / on þissum lǣnan || līfe ġe·feċċe / and mē
Christ C 1558b ie þurh leahtras || on þās lǣnan tīd. / Þonne mān-sċaða ||
Christ C 1585b ē ne for·lēose || on þās lǣnan tīd / his drēames blǣd || an
Vainglory 10b hine ne% lǣteþ || on þās lǣnan tīd / ā·mierran his ġe·myn
The Whale 64a his || unwǣrlīċe / on þās lǣnan tīd || līf be·sċēawaþ, /
Guthlac A 3a an wynne, / for·lǣteþ þās lǣnan drēamas || and hēo wiþ þ
Guthlac A 371b min līċ-hama || wiþ þās lǣnan ġe·sċeaft / dēaþ ġe·dǣl
Guthlac B 967a Næs him sorh-cearu / on þās lǣnan tīd, || þēah his līċ and
Guthlac B 1120a re || ōðre swelċe / on þās lǣnan tīd || lāre ġe·hīerde, / n
The Phoenix 456a n fultum, || forþ ōnetteþ, / lǣnan līfes || leahtras dwǣsċeþ
Beowulf 1622b lēt līf-daĝas || and þās lǣnan ġe·sċeaft. / Cōm þā tō l
Beowulf 2845a hwæðer% || ende ġe·fēred / lǣnan līfes. || Næs þā lang tō
The Metres of Boethius: Metre 19 35a samwīse / þæt hīe on þis lǣnan mæġen || līfe findan / sōð
The Metres of Boethius: Metre 20 157b na hit for·lǣteþ || þās lǣnan ġe·sċeaft, / mid ċiele ofer
The Metres of Boethius: Metre 20 223a ·nēoðan, / þonne hēo þæs lǣnan || lufaþ and wundraþ / eorðl
The Metres of Boethius: Metre 9 58a þe on his tīdum / ġond þās lǣnan weorold || libban sċoldon. / H
Solomon and Saturn 122a ne lenġest / libbaþ on þisse lǣnan ġe·sċeaft. || Ġō þæt
A Prayer 73a an mæġe, / ǣr iċ of þissum lǣnan% || līfe ġe·hweorfe. / Ne for