A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: lang

Number of occurrences in corpus: 19

Genesis B 584b idu; || wæs sēo hwīl þæs lang / þæt iċ ġeornlīċe || God
Genesis A 1308b es hēah || and% þrīe-hund lang / eln-ġe·meta, || and wiþ ȳ
Andreas 420b berend / lǣrde under lyfte. || Lang is þēs sīþfæt / ofer fealo
Soul and Body I 5b wǣron, / līċ and sāwle. || Lang biþ siþþan / þæt sē gāst
Soul and Body I 26b þōhtest || hū þis is þus lang hider. / Hwæt, þe lā enġel
Elene 432b āre for·lǣten%. || Ne biþ lang ofer þæt / þæt Israhela ||
Soul and Body II 5b wǣron, / līċ and sāwle%. || Lang biþ siþþan / þæt sē gǣst
Soul and Body II 23b ġe·þōhtes, || hū þis is lang hider, / and þe þurh enġel |
Guthlac B 904b mra gǣsta, || ne þæt anbid lang, / þæt þā wrōht-smiðas ||
Guthlac B 1046b canst / lima līf-ġe·dāl; || lang is þis anbid / weorolde līfes
Riddles 39 22b -cyninġes% / lārum libban. || Lang is tō seċġanne / hū hire ea
The Phoenix 481b þæt hīe þis lǣne līf || lang ġe·wunien. / Þus ēadiġ eor
Precepts 40b wēn, / lāðlīcre sċame, || lang nīþ wiþ god, / ġēotende ġ
Beowulf 2093a rre || up-riht ā·stōd. / Tō lang is tō reċċenne || hū iċ%
Beowulf 2591b tan lǣn-daĝas. || Næs þā lang tō þon / þæt þā āĝlæċ
Beowulf 2845b d / lǣnan līfes. || Næs þā lang tō þon / þæt þā hild-lata
Beowulf 3043a ftiġes || fōt-ġe·mearces / lang on leġere, || lyft-wynne hē
The Metres of Boethius: Metre 10 66b āne for·lēt, || þēah hit lang ­þynċe, / dēaþ aefter dō
The Battle of Maldon 66b lucon laĝu-strēamas. || Tō lang hit him þūhte, / hwonne hīe