A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mōnan

Number of occurrences in corpus: 12

Christ and Satan 4b hē ġe·sette || sunnan and mōnan, / stānas and eorðan, || strē
Maxims I 41a ian%, / sweġel-torht sunnan ne mōnan; || þæt him biþ sār on his
Beowulf 94b siġe-hrēðiġ || sunnan and mōnan / lēoman tō lēohte || land-b
The Paris Psalter 103:18 1a lēoþ || oft on stānas. / / # / Mōnan hē ġe·worhte || on þā m
The Paris Psalter 135:9 1b / / # / On% meahtmeht% nihte% || mōnan and steorran. / / # / Hē Æġypt
The Paris Psalter 71:5 2b sunnan wunaþ || swelċe mid mōnan, / þurh ealra weorolda weorold
The Paris Psalter 73:15 2b ū ġe·settest || sunnan and mōnan; / ealle þū ġe·worhtest || e
The Metres of Boethius: Metre 17 11a lēoht || seleþ of heofonum, / mōnan and þissum% || mǣrum steorr
The Metres of Boethius: Metre 28 42a de || þæt ne wundrie / fulles mōnan, || þonne hē fǣringa / wierþ
The Metres of Boethius: Metre 28 48b / middel-nihtum || wiþ þone mōnan foran, / hādrum heofone? || Hw
The Metres of Boethius: Metre 29 9a ċan || snāw-ċealdes weġ, / mōnan% ġe·mǣru. || Hwæt, þā m
The Menologium 47b selfan dæġe || sunnan and mōnan. / Hwæt, ymb fēower niht || f