A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: oncnāwan

Number of occurrences in corpus: 17

Genesis B 534b æġ, / worda ne wīsna || wiht on·cnāwan, / sīðes ne saĝona. || Iċ w
Christ and Satan 540b ume hīe ne meahton || mōde% on·cnāwan / þæt wæs sē dēora || (Did
Andreas 566a īenra. || Synniĝe ne mihton / on·cnāwan þæt cyne-bearn, || sē þe
Andreas 1214b t hīe min on þē || mæġen on·cnāwan. / Ne maĝon hīe and ne mōton
Elene 362a ahela || ǣfre ne woldon / folc on·cnāwan, || þēah iċ fela for him / ae
Elene 395b ā, / synn-wyrċende, || sōþ on·cnāwan.’ / Hīe þā ān-mōde || andswe
Christ B 642b n hīe þā torhtan || tācen on·cnāwan / þe him be·foran fremede ||
Christ B 861a nd ūs ġiefe sealde / þæt we on·cnāwan maĝon || ofer ċēoles bord /
Christ C 1118b aĝon lēoda bearn || lēohte on·cnāwan / hū hine līegnedon || lēase
Christ C 1187b n%, / mōd-blinde menn || metod on·cnāwan, / flintum heardran, || þæt h
The Paris Psalter 105:2 4b d his ġe·hīernesse || hēr on·cnāwan? / / # / Ēadġe bēoþ ǣġhwǣr%
The Paris Psalter 87:11 2b dum / ǣniġ wīslicu || wunder on·cnāwan, / oþþe þīn sōþfæstnes ||
The Paris Psalter 93:8 3b hwæt-hweĝu || dēope þæt on·cnāwan. / / # / Sē þe ǣrest ealdum ||
The Metres of Boethius: Metre 12 30b / sōða ġe·sǣlþa || sōna on·cnāwan, / and þū ǣfre ne recst || ǣ
The Metres of Boethius: Metre 5 25b æt sōðe lēoht || sweotole on·cnāwan, / lēohte ġe·lēafan, || þū
Metrical Psalm 93:8 3b hwæt-hwuĝu || dēope þæt on·cnāwan.
The Battle of Maldon 9a e stōp; / be þǣm mann meahte on·cnāwan || þæt sē cniht nolde / wāc