A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sċieþþan

Number of occurrences in corpus: 15

Christ and Satan 145b þǣm sāwlum ne mōt / ǣnġum sċieþþan, / būtan þǣm ānum || þe hē
Andreas 1047b þe læs him sċield-hatan || sċieþþan cōmon / mid earh-fære, || eal
Andreas 1147b n, / þȳ læs sċield-hatan || sċieþþan% mihton, / eġle andsacan, || e
Dream of the Rood 47b ne dorste iċ hira nǣniĝum sċieþþan. / bismeredon hīe unc būtū æ
Guthlac A 226b hīe Gūð·lāces || gǣste sċieþþan, / ne þurh sār-sleġe || sāwl
Riddles 43 3a m sē grymma ne mæġ / hungor sċieþþan || ne sē hāta þurst, / ieldu
Resignation 16a eġn-þēof ne lǣt / on sċade sċieþþan, || þēah þe iċ sċieppendu
Alms-Giving 7b æġ / blāc byrnende || burgum sċieþþan, / swā hē mid ælmessan || eal
Azarias 178b blǣd; || ne mæġ him bryne sċieþþan / wlitiġne wuldor-haman.’ ||
The Phoenix 180a ġ him biteres wiht / sċieldum sċieþþan, || ac ġe·sċielded ā / wuna
The Phoenix 449b ġ / eald-fēonda nan || ātre sċieþþan, / fācnes tācne, || on þās%
The Phoenix 595b āh fēond ġe·māh || facne sċieþþan, / ac ðǣr libbaþ ā || lēoht
The Paris Psalter 104:12 1b lēt hē him manna || meahte sċieþþan / and hē þearle for him || þ
The Paris Psalter 88:20 2b , / ne unryhtes bearn || ǣniġ sċieþþan. / / # / Of his ansīene || ealle
The Paris Psalter 90:10 3b num / on nēaweste || nāhwǣr sċieþþan. / / # / For·þon hē his englum