A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sīðes

Number of occurrences in corpus: 19

Genesis B 378b spang, / slīð-hearda sāl || sīðes ā·mierred, / ā·fierred mē
Genesis B 535a e wīsna || wiht on·cnāwan, / sīðes ne saĝona. || Iċ wāt hwæt
Exodus 53b te, / on langne lust || lēofes sīðes. / Fierd wæs ġe·fȳsed, || fr
Andreas 1041b freoðode. || Fæġen wǣron sīðes, / lungre lēordon, || nealles l
The Fates of the Apostles 34a n. || Næs his brōðor læt, / sīðes sǣne, || ac þurh sweordes b
Elene 247b ðe, / collen-ferhþe, || cwēn sīðes ġe·fēah, / siþþan tō hȳ
Elene 260b / seċġas ymb siġe-cwēn, || sīðes ġe·fȳsde. / Fierd-rincas fra
Elene 780b weorðunga, || þā hēo wæs sīðes fūs / eft tō ēðle || and þ
Guthlac B 1045a ; || is nū fūs þider / gǣst sīðes ġeorn. || Nū þū ġearwe c
Guthlac B 1077b n sefan tō sēoc. || Iċ eom sīðes fūs / up-eard niman || ed-lēa
Guthlac B 1375b rihten min, || þā hē wæs% sīðes fūs, / þæt þū his līċ-ha
The Husband's Message 24b e lǣt þū þeċ siþþan || sīðes ġe·twǣfan, / lāde ġe·lett
The Phoenix 208a um || eorðan blǣdum. / Siteþ sīðes fūs. || Þonne sweġles ġim
Beowulf 579a ēng || fēore ġe·dīeġde, / sīðes wēriġ. || Þā mec sǣ oþ
Beowulf 1475b otora fenġel, || nū iċ eom sīðes fūs, / gold-wine gumena, || hw
Beowulf 1794b ste; / sōna him sele-þeġn || sīðes wērĝum, / feorran-cundum, ||
Beowulf 1908a ġ-flotan || wind ofer ȳðum / sīðes ġe·twǣfde; || sǣ-genġa f
The Paris Psalter 68:7 6b e sċandlīċe || þe þīnes sīðes hēr / full bealdlīċe || bīd
Solomon and Saturn 119a d, || ne wile hēo āwa þæs / sīðes ġe·swīcan, || siþþan hir