A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: tōġēanes

Number of occurrences in corpus: 28

Genesis B 238a dum || heofon-cyninge / ġeorne tō·ġēanes% || and sæġdon ealles þanc,
Genesis A 1973a a, || bennum sēoce. / Him þā tō·ġēanes || mid gūþ-þræce / fīfe f
Genesis A 2432a s þā metodes þēow / gāstum tō·ġēanes, || grētan ēode / cuman% cūð
Christ and Satan 286a odes strengþu; / ġearwian ūs tō·ġēanes || grēne strǣte / up tō engl
Christ and Satan 14a || þe is sūsl witod / ġearu% tō·ġēanes, || nealles Godes rīċe. / Ac i
Andreas 45a linges sīþ. / Ēodon him þā tō·ġēanes, || gārum ġe·hyrsted, / lungr
Andreas 657a || on bold ōðer, / ðǣr him tō·ġēanes, || god herġende, / tō þām m
Andreas 1011a s ġe·nīewod. / A·rās þā tō·ġēanes, || gode þancode / þæs þe h
Elene 167a ǣnġe ne meahton / ā·ġiefan tō·ġēanes, || ne full ġeare cūðon / swe
Elene 98a || mīnne cunnon.’ / Him þā tō·ġēanes || þā glēawestan / on wera
Christ B 546b / eorla ēad-ġiefan || englas tō·ġēanes. / Þæt is wēl cweden, || swā
Christ B 548b æt him al-beorhte% || englas tō·ġēanes / on þā hālĝan tīd || hēa
Christ B 575b ġē framlīċe || frēondum tō·ġēanes / gangaþ glæd-mōde. || Ġeat
The Judgment Day I 91a e ūs beorht fæder / ġearwaþ tō·ġēanes, || gǣsta ealdor. / Þæt is si
The Phoenix 11b ǣr biþ oft open || ēadĝum tō·ġēanes / on·hliden hlēoðra wynn, ||
The Phoenix 124b insaþ and singeþ || sweġle tō·ġēanes%. / Þonne biþ swā fǣġer || f
The Phoenix 421b rh his hider-cyme || hālĝum tō·ġēanes%, / mann-cynnes ġe·fēa, || mē
The Phoenix 579a | tō frēan ġeardum, / sunnan tō·ġēanes. || Þǣr hīe siþþan forþ /
The Seafarer 76b þ, / dēorum dǣdum || dēofle tō·ġēanes, / þæt hine ielda bearn || aef
Beowulf 666a Hæfde cyning-wuldor / Grendle tō·ġēanes, || swā guman ġe·frungon, / s
Beowulf 1501a d || ufan cunnode. / Grāp þā tō·ġēanes, || gūð-rinċ ġe·fēng / ato
Beowulf 1542b ld / grimmum grāpum || and him tō·ġēanes fēng; / ofer·wearp þā wēri
Beowulf 1626a m mid hæfde. / Ēodon him þā tō·ġēanes, || gode þancodon, / þrȳðli
Beowulf 1893b / ġiestas% grētte, || ac him tō·ġēanes rād, / cwæþ þæt will-cuman
Beowulf 3114a den, || folc-āĝende, / gōdum tō·ġēanes: || ‘Nū sċeall glēd freta
Judith 149b ðǣre ġinnan byriġ || hire tō·ġēanes gān, / and hīe ofostlīċe ||
The Seasons for Fasting 123b e / dryhtnes engla sum || dihte tō·ġēanes, / and sē% ġe·strangod% wear
Metrical Charm 4: For a Sudden Stitch 11b flēoĝende flāne% || forane tō·ġēanes. / Ūt, lȳtel spere, || ġif hi