A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: tōgædere

Number of occurrences in corpus: 17

Andreas 1438b ofon and eorðe, || hrēosaþ tō·gædere, / ǣr ā·wǣġed sīe || worda
Christ C 970a || þrīe eall on ān / grymme tō·gædere. || Grornaþ ġe·sarĝod% / eal
The Whale 61b be þā herehuþe || hlemmeþ tō·gædere / grymme goman. || Swā biþ gu
The Whale 77b / aefter feorh-cwale || fæste tō·gædere, / helle hlin-duru; || naĝon hw
Riddles 52 4b endum / ġe·feterode || fæste tō·gædere; / þāra ōðrum wæs || ān ġ
The Ruin 20b weall-walan wīrum || wundrum tō·gædere. / Beorht wǣron burĝ-reċed, |
The Phoenix 225b fter līeġ-þræce || lūcan tō·gædere, / ġe·clungne tō clīewenne.
Juliana 63a d up ā·stāh, / siþþan hīe tō·gædere || gāras hlǣndon, / hilde-þr
Beowulf 2630a wyrm on·fand, / siþþan hīe tō·gædere || ġe·gān hæfdon. / Wīġ·
The Paris Psalter 101:20 1b maþ folc siþþan || feorran tō·gædere / and rīċu ēac, || þæt hr
The Paris Psalter 70:9 3b n ānre ġe·þeaht || ēodon tō·gædere. / / # / Cweðaþ cūðlīċe: ||
The Paris Psalter 94:1 1a lter: Psalm 94 / / # / Cumaþ nū tō·gædere, || wuton cwēman gode, / wynnum
The Metres of Boethius: Metre 20 56b ēah / mid āne naman || ealle tō·gædere / weorold under wolcnum. || Hw
The Metres of Boethius: Metre 20 62b / þæt is eall weorold || eft tō·gædere. / Habbaþ þēah þā fēower |
The Metres of Boethius: Metre 20 68b nden / ġe·siblīċe || sōfte tō·gædere / mid be·bode þīne, || bile-
The Metres of Boethius: Metre 20 72b e·þwǣrod sint || þeġnas tō·gædere, / cininges cempan, || ċiele wi
The Metres of Boethius: Metre 20 112a d laĝu-strēam / ne% mengdest% tō·gædere || and ġe·metĝodest / ċiele