A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wā

Number of occurrences in corpus: 16

Genesis B 368b en, / hearm on þisse helle. || lā, āhte iċ mīnra handa
Genesis B 634b īle. || Biþ þǣm menn full / þe hine ne warnaþ || þonne
Christ and Satan 341b ūtan || (him wæs ǣġhwǣr wā), / wītum wērġe, || wuldres be
Elene 190b heortan || and ġe·hwæðres wā, / ġe hē heofon-rīċes || hih
Riddles 11 8b ne / wann wīsan ġe·hwǣm. || him þæs þēawes, / siþþan
The Wife's Lament 52b n tō oft / wynlicran wīċ. || biþ þām þe sċeall / of lan
Juliana 632a || and þæt word ā·cwæþ: / ‘Wā mē for·worhtum. || Nū is w
Beowulf 183b cūðon, / wuldres wealdend. || biþ þǣm þe sċeall / þurh
The Paris Psalter 118:139 3b ron, / worda þīnra || and mē dydon. / / # / Mē heard ēhtness
The Paris Psalter 119:5 1a || ġearwe ā·hīerde. / / # / mē ðǣre wyrde, || þæt mi
The Metres of Boethius: Metre 1 25b ðas. || Wæs ġe·hwæðeres wā. / ēah wæs maĝu-rinca || mōd
The Metres of Boethius: Metre 3 6a || ān for·lǣteþ, / and mid for·ġiet || þone ēċan ġ
Solomon and Saturn 97b him biþ æt biþ æt heortan wā, / þonne []e hangiende || helle
Solomon and Saturn 121a ġes || dynn ġe·hīere.’ / ‘Wā% biþ þonne þissum mōdĝum
The Judgment Day II 178a -tīd || þearfe ġe·wēpan? / þe nū, þū þe% þēowast%
A Prayer 13b aþ / and his willan wyrcþ; || him ðǣre myrĝþe, / þonne h