A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wīġes

Number of occurrences in corpus: 22

Exodus 176a eorĝe, || (cumbol līexton), / wīġes on wēnum, || wæl-hlencan% s
Andreas 839a r hofu blīcan. / On·wōc þā wīġes heard, || (wang sċēawode), /
Andreas 1183b æt ġe· wiðer·feohtend || wīġes ġe·hnǣġen.’ / Him þā An
Andreas 1226b maniġ / on þām wæl-wange || wīġes of·lysted / lēoda duĝuþe. |
Andreas 1355a ġeġnunga || gūðe fremme, / wīġes wōman, || weald, hū þe sǣ
The Fates of the Apostles 74b e līf / mid wuldor-cyning, || wīġes tō lēane. / Nǣron þā twē
Elene 19a ndum. || Him wæs hild boden, / wīġes wōma. || Weorod samnodon / Hū
Elene 386b m / worpod wǣre. || Hē hafaþ wīġes lēan, / blǣd būtan blinne. |
Christ B 673b word-cwide wrītan. || Sumum% wīġes spēd / ġiefeþ æt gūðe, ||
Juliana 576a rċan hēt || wunder-cræfte, / wīġes wōmum || and wudu-bēamum, / h
The Gifts of Men 39b old-rīċum menn. || Sum biþ wīġes heard, / beadu-cræftiġ beorn,
Beowulf 65a gāre || here-spēd ġiefen, / wīġes weorð-mynd, || þæt him his
Beowulf 886a e || dōm unlȳtel, / siþþan wīġes heard || wyrm ā·cwealde, / ho
Beowulf 1268b rote fand / wæċċendne wer || wīġes bīdan. / Þǣr him āĝlǣċa
Beowulf 2298b ǣre% wēstenne; || hwæðere wīġes% ġe·fēah, / beadwe% weorces,
Beowulf 2323a de, || beorĝes ġe·truwode, / wīġes and wealles; || him sēo wenn
The Paris Psalter 77:11 3a bitere sendan, / þæs hīe on wīġes dæġe || wendon aefter. / / # /
The Metres of Boethius: Metre 26 13b / wearþ under wolcnum. || For wīġes heard / Crēca drihten || camp-
The Battle of Brunanburh 20a ċe Sċyttisċ ēac, / wēriġ, wīġes sǣd. || West-Seaxe forþ / and
The Battle of Brunanburh 59b sōhton, / West-Seaxna land, || wīġes hrēmġe. / Lēton him be·hind
The Battle of Maldon 73b n ġearwe, / wīċinga fela, || wīġes ġeorne. / Hēt þā hæleþa h
The Battle of Maldon 130a dōm ġe·feohtan. / Wōd þā wīġes heard, || wǣpen up ā·hōf,