A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: west

Number of occurrences in corpus: 13

Genesis B 275a his hyġe spēone% / þæt hē west and norþ || wyrċan on·gunn
Daniel 53b an / wæl-hrēow weorod, || and west fōron% / herġe hǣðen-cyning
Daniel 76b eġna / worn þæs weorodes || west% tō·fēran, / þæt him þāra
Guthlac B 1213b s ġimm, / wynn-candel wera, || west on·hylde, / sweġel-beorht sun
Riddles 29 10b fer willan, || ġe·wāt hire west þonan / fǣhþum fēran, || fo
The Phoenix 162a aþ. || Þonne wāðum strang / west ġe·wīteþ || wintrum ġe·
The Paris Psalter 102:12 2b ēs ēast-rodor || and aefter west, / hē be·twēonan þǣm || tē
The Metres of Boethius: Metre 10 5b b·sāwe, || sūþ, ēast and west, / hū wīd-ġiell sint || wolcn
The Metres of Boethius: Metre 14 7b n / sīe under sunnan || sūþ, west and ēast / his anwealde || eal
The Metres of Boethius: Metre 29 28a r sunnan || on setl glīdeþ, / west under weorolde. || Wer-þēod
The Metres of Boethius: Metre 9 42b a% sitlu, || sūþ, ēast and west, / oþ þā norðmestan || næss
Metrical Charm 10: For Loss of Cattle 8a iente reducat. And [III]% || / west and cweþ: Crux Christi ab oc
The Battle of Maldon 97b murnon), / wīċinga weorod, || west% ofer Pantan, / ofer sċīr wæt