A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġecwæþ

Number of occurrences in corpus: 29

Genesis A 2761b / tō Sarrai, || swā hē self ġe·cwæþ, / wealdend ūser, || hæfde wor
Daniel 560b staðole, || swā sēo stefn ġe·cwæþ, / ymb seofon tīda || sǣde eft
Daniel 581b staðole, || swā sēo stefn ġe·cwæþ, / and ymbe seofan tīde || sǣd
Daniel 719b for lēodum || līeġe-word ġe·cwæþ, / þā ðǣr in eġesan || enġ
Daniel 757a te ġe·weald, / ac þæt oftor ġe·cwæþ || ealdor þēoda / sōðum wor
Christ and Satan 569b ā ġīet nerġende Crīst || ġe·cwæþ% þæt hē þæs / ymb tīene% n
Christ and Satan 625b / ēċe drihten, || ofer ealle ġe·cwæþ%: / ‘A·stīĝað nū, ā·wier
Andreas 896a er menn ealle, / and þæt word ġe·cwæþ || wīġendra hleo: / ‘Nū i
Andreas 1172b hyċġende || and þæt word ġe·cwæþ: / ‘Hēr is ġe·fēred || ofe
Andreas 1299b d on wītum || and þæt word ġe·cwæþ: / ‘Slēaþ synniġne || ofer
Andreas 1361b be·wǣled || and þæt word ġe·cwæþ: / ‘Þū þē, Andreas, || āg
Andreas 1400b iġ-ferhþ% || and þæt word ġe·cwæþ: / ‘Nǣfre iċ ġe·fērde ||
Andreas 1465a || wordum grētte / and frōfre ġe·cwæþ, || fæder manncynnes, / līfes
Andreas 1663a m æt·īewde, / and þæt word ġe·cwæþ, || weoroda drihten: / ‘folc o
Elene 338a Moyses sang, / and þæt word% ġe·cwæþ || weard Israhela: / 'Ēow ā·
Elene 344a der Salomones, / and þæt word ġe·cwæþ || wiĝena bealdor: / 'Iċ frym
Elene 2b of weorolde || and þæt word ġe·cwæþ: / 'Ġif þē þæt ġe·limpe |
Elene 500a ĝan% snytru), / and þæt word ġe·cwæþ, || wīsdōmes full: / ‘Ne þe
Elene 752b ġe·witt), || hē þæt word ġe·cwæþ: / 'Cūþ þæt ġe·wierðeþ |
Christ A 132b Emmanuhel, || swā hit enġel ġe·cwæþ / ǣrest on Ebresċ. || þæt i
The Panther 69a an sċēata%. / Swā sē snotra ġe·cwæþ || sanctus Paulus: / ‘Maniġf
The Partridge 4a | fǣġer, || / þæt word þe ġe·cwæþ || wuldres ealdor: / ‘On swā
Riddles 48 8b tō gode, || swā sē hrinġ ġe·cwæþ.
The Phoenix 551b ·weorðod; || hē þæt word ġe·cwæþ: / ‘Iċ þæt ne for·hyċġe
Beowulf 857b mǣrþu mǣned; || maniġ oft ġe·cwæþ / þætte sūþ ne norþ || be
Beowulf 874b wordum wrixlan. || Wēlhwelċ ġe·cwæþ / þæt hē fram Siġe·mundes%
Beowulf 987b / eġl, unhīeru. || Ǣghwelċ ġe·cwæþ / þæt him heardra nan || hrī
The Paris Psalter 104:8 2a ġe·myndiġ, / þæt hē worde ġe·cwæþ || on ġe·witnesse, / þæt h
The Battle of Maldon 168b an. || Þā ġīet þæt word ġe·cwæþ / hār hilde-rinċ, || hyssas b