A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hēahcyning

Number of occurrences in corpus: 20

Genesis A 50a iþþan wealdend his, / heofona hēah-cyning, || handa ā·rǣrde, / hīehste
Genesis A 172b and healdend. || Forþon him hēah-cyning, / frēa æl-mehtiġ || fultum t
Genesis A 1025a ċ for·worht hæbbe, / heofona hēah-cyning, || hyldu þīne, / lufan and fr
Genesis A 2166a ahame || īewde selfa / heofona hēah-cyning || hālġe sprǣċe, / trymede
Daniel 407a rhþ% || ofer weorolde hrōf, / hēah-cyning heofones, || hālĝum meahtum
Daniel 625a || þæt metod wǣre, / heofona hēah-cyning, || hæleþa bearnum / ana ēċe
Andreas 6a wā him drihten self, / heofona hēah-cyning, || hlīet% ġe·tǣhte. / Þæt
Christ A 150a Nū þū selfa cum, / heofones hēah-cyning. || Bring ūs hǣlu-līf, / wēr
Christ C 1339a | sibbe ġe·hāteþ, / heofona hēah-cyning; || hālĝan reorde / frēfreþ
Riddles 40 38b eom heofone, || hāteþ mec hēah-cyning / his dēaĝol þinġ || dīere
The Phoenix 129b e under heofonum, || siþþan hēah-cyning, / wuldres wyrhta, || weorold st
The Phoenix 446a t him drihten wearþ, / heofona hēah-cyning, || hold on mōde. / Þæt is s
The Phoenix 483b ēames, / heofona hāmes || mid hēah-cyning / earnaþ on elne, || oþ·þæ
The Paris Psalter 118:146 3a | dō mē cūðlīċe / hālne, hēah-cyning, || heofona wealdend, / hǣlend
Solomon and Saturn 166a e tō·middes. / Hāteþ þonne hēah-cyning || helle be·tȳnan, / fȳres f
The Lord's Prayer III 15a e, || drihten gumena, / heofona hēah-cyning, || hlāf ūrne, / þone þū on
The Creed 51a c || ealdor herġaþ, / heofona hēah-cyning || hēr for līfe, / and iċ ġ
The Kentish Hymn 42a , || ealles wealdend, / heofona hēah-cyning%, || hālġes gāstes / fæġere
A Prayer 70a , || mehtiġ drihten, / heofona hēah-cyning || and sē hālĝa gāst, / and
The Seasons for Fasting 4a ā hine līfes frēa, / heofona hēah-cyning, || hēr on līfe / þurh% his s