A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: liġeþ

Number of occurrences in corpus: 18

Genesis A 2190b deþ, || þonne þīn flǣsċ liġeþ. / Sċēawa heofon, || and% hyrs
The Fates of the Apostles 104b htes nearwe, || on him //N//% liġeþ%, / cininges% þēowdōm. || Nū
Soul and Body I 105b amas, / dǣdum ġe·drēfed. || Liġeþ% dūst ðǣr hit wæs, / ne mæ
Christ B 734b ġdiġne, || ðǣr hē ġīen liġeþ / on carc-erne || clammum ġe·
The Riming Poem 75a % on·cann. / Þonne līċ-hama liġeþ, || lima wyrm friteþ, / ac him
Soul and Body II 99b amas, / dǣdum ġe·drēfed. || Liġeþ dūst ðǣr hit wæs, / ne mæ
Riddles 40 49b waroþ || þe hēr ā·worpen liġeþ. / Iċ eorðan eom || ǣġhwǣr
The Phoenix 182a weorold standeþ. / Þonne wind liġeþ, || weder biþ fǣġer, / hlūto
Beowulf 1343b ealu hearde; || nū sēo hand liġeþ, / sē þe ēow wēlhwelcra || w
Beowulf 2745b lāf lēofa, || nū sē wyrm liġeþ, / swefeþ sāre wund, || sinċe
Beowulf 2903a || wyrmes dǣdum. / Him on efen liġeþ || ealdₒr-ġe·winna / seax-b
Judith 288b ċċe for·weorðan. || Hēr liġeþ swurde ġe·hēawen, / be·hēa
The Metres of Boethius: Metre 29 51b līeġ, / lēoht on% lyfte; || liġeþ him be·hindan / hefiġ hrūsan
Solomon and Saturn 183b lus rīċe, || swā hē sūþ liġeþ / ymbe Ġeallboe || and ymb Ġe
Solomon and Saturn 60a fiðeru || and griffus fēt, / liġeþ lannum fæst, || locaþ unhī
The Battle of Maldon 222b e·sēċan, || nū min ealdor liġeþ / for·hēawen æt hilde. || M
The Battle of Maldon 232b þearfe, || nū ūre þēoden liġeþ, / eorl on eorðan. || Ūs is ea
The Battle of Maldon 314a ūre mæġen lȳtlaþ. / Hēr liġeþ ūre ealdor || eall for·hēa