A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wuton

Number of occurrences in corpus: 22

Homiletic Fragment I 43a u-cræftiġ || sāwle rǣdes. / Wuton tō þām beteran, || nū we
Christ B 771b ecne wund, / blātast benna. || Wuton ūs beorĝan þā, / þenden we
Christ B 773a on eorðan || eard weardien%; / wuton ūs tō fæder || friða wiln
Christ B 864a þ-mēaras, || ancrum fæste. / Wuton ūs tō ðǣre hȳðe || hiht
The Riming Poem 83b tlīċe on heofona rīċe. || Wuton nū hālĝum ġe·līċe / sċy
The Whale 85b -cyning / ġe·sēon mōton. || Wuton ā sibbe tō him / on þās hw
The Partridge 12a ōðor || on bearna stæl.’ / Wuton we þȳ ġeornor || gode ā·
The Seafarer 117a nne ǣnġes mannes ġe·hyġd / Wuton we hyċġan || hwǣr we% hām
Beowulf 1390b t. / A·rīs, rīċes weard, || Wuton hræðe fēran / Grendles māĝ
Beowulf 2648b faþ, / gōdra gūð-rinca; || wuton gangan tō, / helpan hild-fruma
Beowulf 3101a urĝ-welan || brūcan mōste. / Wuton nū efstan || ōðre sīðe%,
The Paris Psalter 117:25 1a od || dēore on·līehte. / / # / Wuton ūs% tō simble-dæġe || set
The Paris Psalter 136:7 2b ie; / þā nū oft cweðaþ: || ‘Wuton hīe īdle ġe·dōn, / oþ·þ
The Paris Psalter 138:17 3a htum || þenċaþ cweðende: / ‘Wuton þurh īdel searu || ealle ti
The Paris Psalter 70:10 1b / / # / Cweðaþ cūðlīċe: || ‘Wuton cunnian, / hwonne hine god lǣt
The Paris Psalter 73:7 1b d. / / # / Cwǣdan on heortan: || ‘Wuton cuman ealle / and ūre māĝas
The Paris Psalter 82:4 1b . / / # / Cwǣdon cūðlīċe: || ‘Wuton cuman ealle / and hīe tō·wyr
The Paris Psalter 94:1 1b / Cumaþ nū tō·gædere, || wuton cwēman gode, / wynnum drihten
The Paris Psalter 94:2 1a e || hyldu% ġe·bēodan. / / # / Wuton his ansīene || ǣrest sēċa
The Paris Psalter 96:1 4b n habbaþ / ēa-landa maniġ || wuton gār-seċġe.
The Metres of Boethius: Metre 1 21b sere / mid þǣm æðelingum || wuton Grēcas. / Ne meahte þā sēo
The Kentish Hymn 1a # The Kentish Hymn / / Wuton wuldrian || weoroda drihten / h