A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġung

Number of occurrences in corpus: 29

Genesis A 2889a riċġan on·gann / wer wintrum ġung || wordum Abraham: / ‘Wit hē
Andreas 505b er seġle. || þū eart selfa ġung, / wīġendra hlēow, || nealles
Andreas 1150a ā·līesed || of lēod-hete, / ġung of gryne. || Gode ealles þan
The Fates of the Apostles 57a æt hē of dēaðe ā·rās, / ġung and gūþ-hwæt || and him w
Christ A 35b nn fīra. || Wæs sēo fǣmne ġung, / mæġþ mānes lēas, || þe
Christ A 175b a-sċeaftne. || Ēalā fǣmne ġung, / mæġþ Maria.’ || Hwæt be
Maxims I 8a e, || mann sċeall on eorðan / ġung ealdian. || God ūs ēċe bi
Guthlac B 870a Ādame ġeaf, / byrelode brȳd ġung; || þæt him bām ġe·sċōd
Riddles 14 2a a. || Nū mec wlanc þeċeþ / ġung haĝu-steald mann || golde an
Riddles 40 44b an, / and iċ ġiestran wæs || ġung ā·cenned / mǣre tō mannum |
The Wife's Lament 42a um līfe be·ġeat. / Ā sċyle ġung mann || wesan ġōmor-mōd, / h
The Husband's Message 41a ūt ā·þrang, / and on ȳða ġung [] sċolde || / faran on flot-
Riddles 74 1a # Riddles 74 / / Iċ wæs fǣmne ġung, || feax-hār cwēne, / and ǣnl
Riddles 88 6a []d iċ on staðol[] || / []um ġung, swā [] || / []seþeana || / of
The Phoenix 192a lm || wendan tō līfe, / feorh ġung on·fōn. || Þonne feorr and
The Phoenix 258b þ, / gamol aefter ġēarum, || ġung ed-nīewe, / flǣsċe be·fange
The Phoenix 267a deall. || feorh biþ nīewe, / ġung, ġeofona full, || þonne hē
The Phoenix 355a || Þonne sē æðeling biþ / ġung on ġeardum. || God ana wāt,
The Phoenix 647a tum. || Swā fenix bēacnaþ, / ġung on ġeardum, || god-bearnes m
Juliana 35a nne || hū hēo fram hoĝode, / ġung on gǣste. || Hire wæs godes
Juliana 271a tlīċe || ferhþ staðolian, / ġung grondorlēas, || tō gode% cl
Beowulf 13a eafora wæs || aefter cenned, / ġung on ġeardum, || þone God sen
Beowulf 20a ċede-landum on. / Swā sċeall ġung% guma% || gōde ġe·wyrċan, /
Beowulf 854a || eald-ġe·sīðas, / swelċe ġung maniġ || of gamen-wāðe / fra
Beowulf 1831b ta drihten, || þēah þe hē ġung sīe, / folces hierde, || þæt
Beowulf 1926b on% healle, || Hyġd swīðe ġung, / wīs, wēl-þungen, || þēah
Beowulf 2025a lde. || Sēo ġe·hāten is%, / ġung, gold-hroden, || glǣdum suna
Solomon and Saturn 172b rymme grēotan, || þonne hē ġung færeþ, / hafaþ wilde mōd, |
The Battle of Maldon 210a Ælf·rīċes, / wiĝa wintrum ġung, || wordum mǣlde, / Ælf·wine