A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: fācen

Number of occurrences in corpus: 16

Genesis A 1941a ǣm lande || līfian sċolde, / fācen and firene, || and hine fæġ
Genesis A 2416a swā hīe on þweorh sprecaþ / fācen and inwitt; || þæt sċeall
Homiletic Fragment I 5b ġere be·foran || and þæt fācen swā% þēah / hafaþ on his he
The Paris Psalter 118:22 1b / # / A·fierr þū fram mē || fācen and ed-wīt, / oþþe iċ ofer-
The Paris Psalter 128:2 2b n·gunnon / þā firenfullan || fācen timbran, / and hira unryht || e
The Paris Psalter 138:18 1b lle þā þe fēodon || þurh fācen god, / iċ hīe fēode nū || f
The Paris Psalter 139:2 1b ā ealne dæġ || inwitt and fācen / hyċġaþ on heortan% || þur
The Paris Psalter 72:6 4b þōhton, / hū hīe fyrmest || fācen and unryht / on hēan hūse ||
The Paris Psalter 82:3 1b / Hīe on þīnum folce him || fācen ġe·swipere / sieredon and fer
The Paris Psalter 88:20 1a eþ. / / # / Ne mæġ him ǣniġ fācen || fēond æt-eġlan, / ne unry
The Paris Psalter 93:18 1b æt·fyliġeþ þe āhwǣr || fācen ne unryht; / þū ġe·fæstnas
The Paris Psalter 93:18 2b nryht; / þū ġe·fæstnast || fācen sāres; / hīe sōþfæste || s
The Paris Psalter 94:9 3a on wēstenne, / ðǣr min þurh fācen || fæderas ēowre / þisse cn
Metrical Psalm 93:18 2b þū ġe­·fæstnost ēac || fācen sāres / hīe sōþfæste || s
Metrical Psalm 94:9 3a on wēstenne / ðǣr min þurh fācen || fæderas ēowre / þisse cn
Maxims II 56b on·ġieldan || þæt hē ǣr fācen dyde / manna cynne. || Metod an