A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: fūs

Number of occurrences in corpus: 36

Genesis A 154b fes. / Þa cōm ofer foldan || fūs sīðian / mǣre morĝen þridd
Genesis B 443a ā ġierwan || Godes andsaca, / fūs on frætwum, || hæfde fǣcne
Genesis A 2870b ē fēorþa self. || Þā hē fūs ġe·wāt / fram his āĝnum ho
Exodus 103a ĝu-rǣswa, || metodes folce, / fūs fyrd-ġe·trum. || Forþ ġe
Exodus 129a | lēod-mæġene% for·stōd, / fūs on forþ-weġ. || Fierd-wīc
Exodus 248a -rōfra || here æt·gædere, / fūs forþ-weĝas. || Fana up ġe
Andreas 255a || sē þe on grēote stōd, / fūs on faroþe, || fæġn% reordo
Andreas 1664b folc of firenum? || Is% him fūs hyġe / gāþ ġōmriende, ||
Elene 780b ga, || þā hēo wæs sīðes fūs / eft tō ēðle || and þā ea
Elene 798a || Finit. / Þus iċ frōd and fūs || þurh þæt fǣcne hūs / wo
Maxims I 27a um līðan, || limu gnornian. / Fūs sċeall fēran, || fǣġe swe
The Order of the World 1a rder of the World / / Wilt þū, fūs hǣle, || fremdne mannan, / wī
Guthlac B 945a en. || Wæs sē blīða gǣst / fūs on forþ-weġ. || Nolde fæde
Guthlac B 1044b wa / forþ folĝian; || is nū fūs þider / gǣst sīðes ġeorn.
Guthlac B 1050a ē hālĝa wæs / forþ-sīðes fūs. || Hē þæs fǣr-spelles / for
Guthlac B 1077b tō sēoc. || Iċ eom sīðes fūs / up-eard niman || ed-lēana%
Guthlac B 1214b l-beorht sunne || setl-ganges fūs / on% ǣfen-tīd%, || ōðerne
Guthlac B 1299b ama ġeorn, || gǣst swīðe fūs.’ / A·hōf þā his handa, || h
Guthlac B 1332a m-wudu sċynde, / lēoht, lāde fūs. || Laĝu-mearh snierede, / ġe
Guthlac B 1375b in, || þā hē wæs% sīðes fūs, / þæt þū his līċ-haman, |
Riddles 3 43a ġe; || earpan ġe·sċeafte / fūs ofer folcum || fȳre swǣtaþ
Riddles 30a 3a uldre, || wedere ġe·samnod, / fūs forþ-weġes, || fȳre ġe·b
Resignation 84a þon iċ þās word sprǣċe / fūs on ferhþe, || swā mē on fr
Resignation 98a d ymb sīþ spræce, / langunge fūs || and on laĝu þenċe, / nāt
Riddles 30b and 60 3a inde, / w[]dre ġe·samnod, || / fūs forþ-weġes, || fȳre ġe·m
Riddles 73 27b hæfde. / Fēringe fram, || hē fūs þonan / wendeþ of þām wīcu
The Phoenix 208a rðan blǣdum. / Siteþ sīðes fūs. || Þonne sweġles ġimm / on s
Beowulf 1241a lstrum. || Bēor-sċealca sum / fūs and fǣġe || flett-ræste ġ
Beowulf 1475b nġel, || nū iċ eom sīðes fūs, / gold-wine gumena, || hwæt wi
Beowulf 1916a r lange tīd || lēofra manna / fūs æt faroþe || feorr wlātode
Beowulf 1966a candel sċān, / siġel sūðan fūs. || Hīe sīþ druĝon, / elne
Beowulf 3025a ċan, || ac sē wanna hræfn / fūs ofer fǣĝum || fela reordian
Beowulf 3119a ytte hēold, / feðer-ġearwum% fūs || flāne full·ēode.’ / Hū
Solomon and Saturn 51b ll oft / fyr-witt friġneþ, || fūs ġe·wīteþ, / mōd ġe·menġ
The Menologium 218a ā·ġeaf || on Godes wǣre, / fūs on forþ-weġ. || Þonne folc
The Battle of Maldon 281a rīċ, || æðele ġe·fēra, / fūs and forþ-ġeorn, || feaht eo