A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: lǣran

Number of occurrences in corpus: 15

Genesis B 517a þē mid spellum hēt / listas lǣran. || Lǣste þū ġeorne / his am
Genesis A 1823b / wīs-hyġdiġ wer, || wordum lǣran: / ‘Siþþan Ēġypte || ēaĝ
Christ and Satan 248a llum spræc: / ‘Iċ cann ēow lǣran || lang-sumne rǣd, / ġif% ġ
Elene 767a . || Þā sēo cwēn on·gann / lǣran lēofra hēap || þæt hīe l
Christ B 815b on iċ lēofra ġe·hwone || lǣran wille / þæt hē ne ā·gǣle
Maxims I 45b mann lǣċes be·hōfaþ. || Lǣran sċeall mon ġeongne mannan, /
The Judgment Day I 47a For·þon iċ ā wille / lēode lǣran || þæt hīe lof godes / herġ
The Husband's Message 21a || hēt nū selfa þē / lustum lǣran%, || þæt þū laĝu drēfde, /
Juliana 638a þōhton%. / On·gann hēo þā lǣran || and tō lofe trymman / folc
Juliana 647b r·þon iċ, lēof weorod, || lǣran wille, / ǣ-fremmende, || þæt
Precepts 33b ost-ġe·þancum || his bearn lǣran: / ‘Druncen beorh þē || and
Precepts 44b ðne ġe·þōht || his bearn lǣran: / ‘On·ġiet ġeorne || hwæt
Precepts 77b / eald eft on·gann || eaforan lǣran: / ‘Snytra brūceþ || þe for
The Paris Psalter 118:172 1b īne sōþfæstnesse || selfa lǣran. / / # / Hwæt, tunge min || tela
The Seasons for Fasting 8b wæġ / lēofum lēodsċipe || lǣran sċolde%. / Þā sē lēoda fru