A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: tīr

Number of occurrences in corpus: 17

Genesis A 2108b æs ēaĝum || þe þe æsċa tīr / æt gūðe for·ġeaf. || Þ
Genesis A 2377b ng / torhtum tācne. || Ā his tīr metod, / dōmfæst cyning, || d
Christ and Satan 92b f earde. || Nis hēr ēadġes tīr, / wlancra wīn-sele%, || ne weo
Andreas 485b mē ġe·tǣhte, || nū þe tīr cyning / and meaht for·ġeaf,
The Fates of the Apostles 86b ealdon, / [XII] til-mōdġe. || Tīr unbrǣcne / wǣĝon on ġe·wit
Elene 164b e, / tācna torhtost || and mē tīr for·ġeaf, / wīġ-spēd wiþ
The Fortunes of Men 70a erp oþþe sċyte, / torhtlicne tīr, || sumum tæfle cræft, / blēo
The Riming Poem 34b æġnode, / trēow telĝode, || tīr weliĝode, / blǣd blissode, ||
Riddles 26 23b d ġe·trēowra, || þā hira tīr and ēad / ēstum īeċaþ || a
The Judgment Day I 45b taþ hēr tungol, || ac biþ tīr sċæcen, / eorðan blǣdas. ||
The Judgment Day I 52b m. || Ne biþ nǣnġes eorles tīr / lenġ on þissum līfe, || si
Judith 157b d / torhtliċ tō-weard || and tīr ġiefeþe / þāra lǣþþa ||
Judith 197a aðe || and ġē dōm āĝon, / tīr æt tohtan, || swā ēow ġe
The Battle of Brunanburh 3b d æðeling, || ealdor-langne tīr / ġe·slōĝon æt sæċċe ||
The Rune Poem 48a || brinġeþ tō lande. / //T// Tīr biþ tācna sum, || healdeþ
Solomon and Saturn 160b ġe·twinnas, || ne biþ hira tīr ġe·līċ. / Ōðer biþ unlǣ
The Battle of Maldon 104a . || Þā wæs feohte% nēah, / tīr æt ġe·tohte. || Wæs sēo