A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wætera

Number of occurrences in corpus: 14

Genesis A 1549b iuāni, / wǣrfæst metode%, || wætera lāfe. / Hæleþ hyġe-rōfe ||
Exodus 572a ne ġe·nēðdon, / weras under wætera hrōfas. || Ġe·sāwon hīe
The Order of the World 79b þæt wanne ġe·nip || under wætera ġe·þinġ, / oþþe hwā þæ
Azarias 122b ōþfæst cyning, || sǣs and wætera / hēa holmas, || hāliġne dri
The Phoenix 184b bēoþ wolcen tō·weġen, || wætera þrȳðe / stille standaþ, ||
The Paris Psalter 103:3 2b ċe, / þone weardiaþ ufan || wætera þrȳðe. / / # / Hē wolcen ēac
The Paris Psalter 105:9 3a rīġe, / and hīe be·twēonum wætera || weallas lǣdest, / swā hīe
The Paris Psalter 118:136 3a ū ȳða ġe·lāc, / wīd gang wætera, || wundrum gangeþ; / swā þǣ
The Paris Psalter 148:5 2b on / wræclīċe% ġe·worht || wætera þrȳðe, / and ġe·sċæpene
The Paris Psalter 65:5 1b . / / # / Hē mæġ on·wendan || wætera þrȳðe, / þæt þās dēopan
The Paris Psalter 76:11 2b æs swēġ miċel || sealtera wætera. / / # / Sealdon weorðlīċe || w
The Paris Psalter 77:18 2b helpe, / swīðe wynnlīċe || wætera þrȳðe. / / # / Þā hīe hira
The Death of Edgar 27b wīs and word-snotor, || ofer wætera ġe·þring, / ofer hwæles ē
The Metrical Epilogue to the Pastoral Care 29b hē for·sċāde || sċīrost wætera, / oþþe him līfes drinc || fo