A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġōmor

Number of occurrences in corpus: 21

Genesis A 1018b grēne folde. || Þū sċealt ġōmor hweorfan, / ārlēas of earde
Genesis A 1610b n sċolde / tō Godes dōme. || Ġōmor siþþan / fæder flett-ġe·st
Andreas 1008a Hē ðǣr ana sæt / ġiehþum ġōmor || on þām gnorn-hofe. / Ġese
Andreas 1408b dæġes tīde / mid Iūdēum || ġōmor wurde / þā þū of ġalĝan,
Elene 189b Iudas maðelode, || (him wæs ġōmor sefa, / hāt æt heortan || and
Christ B 499b bearn of grundum. || Him wæs ġōmor sefa / hāt æt heortan, || hy
Guthlac B 1208a | on·ġieten hæbbe. / Oft mec ġōmor sefa || ġīehþa ġe·manode
Guthlac B 1354a . || Hē sċeall hēan þonan / ġōmor hweorfan. || Þām biþ gamen
The Wife's Lament 17b da. || For·þon is min hyġe ġōmor, / þā iċ mē full ġe·mæcne
The Judgment Day I 87b dǣdum, || þæs þe hē swā ġōmor wearþ, / sāriġ fore his synn
Resignation 95b ċġa || and him biþ ā sefa ġōmor, / mōd morġen-sēoc. || Iċ be
The Phoenix 556a ne sīþ, || lame be·tolden, / ġōmor ġō-dǣda, || on grēotes f
Juliana 393b ūðe wiþ·gangan. || ac iċ ġōmor sċeall / sēċan ōðerne || e
Juliana 703b rhtum, / gangan ġō-dǣdum. || Ġōmor hweorfeþ / //C// //Y// and //N
Beowulf 49b fon on gar·secg; || him wæs ġōmor sefa, / murnende mōd. || Menn
Beowulf 2100a | and hē hēan þonan / mōdes ġōmor || mere-grund ġe·fēoll. / M
Beowulf 2419b old-wine Ġēata. || Him wæs ġōmor sefa, / wǣfre and wæl-fūs, |
Beowulf 2632b ġe·sīðum || him wæs sefa ġōmor: / ‘Iċ þæt mǣl ġe·man, |
Judith 87b orte% on·hǣted || and hyġe ġōmor, / swīðe mid sorĝum ġe·drē
The Paris Psalter 129:1 1b # / Iċ of grundum tō þē || ġōmor clipode; / drihten, drihten, ||
The Metres of Boethius: Metre 2 3b pe ġe·wǣġed, || wreċċa ġōmor, / singan sār-cwidas. || Mē þ