A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hāte

Number of occurrences in corpus: 34

Genesis B 383b mē ymbe% / heardes īrenes || hāte ġe·slæġene / grindlas grēa
Genesis B 754a and on þæt līeġ tō þē / hāte hweorfan, || ēac is hearm Go
Genesis B 810b eald. / Hwīlum of heofonum || hāte sċīeneþ, / blīcþ þēos be
Genesis A 1332b ōsme. || Lǣd, swā iċ þē hāte, / under earce bord || eaforan
Genesis A 1748b -stōl. || Far, swā iċ þē hāte, / manna lēofost, || and þū m
Genesis A 2325b duĝuþum. || Dōþ swā iċ hāte. / Iċ ēow trēowie, || ġif ġ
Exodus 78a od, || līeġ-fȳr ā·dranc, / hāte heofon-torht. || Hæleþ wāf
Christ and Satan 98a elle duru || dracan eardiaþ, / hāte on rēðre; || hēo% ūs help
Christ and Satan 192a hīe% God be·drāf / in þæt hāte hof || þǣm is hell nama. / Fo
Christ and Satan 280a gnornodon || Godes andsacan, / hāte on helle. || Him wæs hǣlend
Christ and Satan 340b sacan / hweorfan ġond helle || hāte on·ǣled / ufan and ūtan || (
Christ and Satan 417a for·ġeald / þā wit in þis hāte sċræf || hweorfan sċoldon,
Christ and Satan 15a les Godes rīċe. / Ac iċ þē hāte || þurh þā hīehstan meaht
Dream of the Rood 95a eall wīfa cynn. / nū iċ þē hāte, || hæleþ min sē lēofa, / þ
Christ C 1062a sē beorhta seġn, / and þæt hāte fȳr || and sēo hēa duĝuþ
Christ C 1541a ēċe cwealm. / Ne mæġ þæt hāte dæl || of heoloð-cynne / on s
Christ C 1619b / under helle cynn || on þæt hāte fȳr%, / under līeġes locan,
Guthlac B 1055b u / habban ne meahte, || ac hē hāte lēt / torn þoliende || tēara
Guthlac B 1330b nell under sorĝum. || Sweġl hāte sċān, / blāc ofer burh-salu.
Guthlac B 1336a rēote. || Gnorn-sorĝe wæġ / hāte æt heortan, || hyġe ġōmor
Guthlac B 1341a de. || Teaĝor ȳðum wēoll, / hāte hlēor-dropan || and on hreð
Azarias 162a | Breahtmum hwurfon / ymb þæt hāte hūs || hǣðne lēode, / þā
The Ruin 38b tān-hofu stōdon, || strēam hāte wearp / wīdan wielme; || weall
The Ruin 43b an || [] / ofer hārne stān || hāte strēamas / un[] || / []þþæt
The Ruin 45b || / []þþæt hrinġ-mere || hāte / [] || ðǣr þā baðu wǣron
The Phoenix 477a e·hēoldon || hālġe lāre / hāte æt heortan%, || hyġe wealle
Juliana 254a hē þeċ ūt heonan / lǣdan hāte, || þæt þū lāc hræðe / on
Juliana 581b ·boren mid brandum. || Bæþ hāte wēoll. / Hēt þā ofostlīċe
Beowulf 293b e iċ maĝu-þeġnas || mīne hāte / wiþ fēonda ġe·hwone || fl
Beowulf 2819a yġdum, || ǣr hē bǣl cure, / hāte heaðu-wielmas; || him of hre
Judith 94a t mē is þus torne on mōde, / hāte on hreðere mīnum.’ || Hī
The Paris Psalter 104:28 2a im reġnas || rēþe swelċe, / hāte of heofonum || haĝol byrnend
The Metres of Boethius: Metre 4 19b sumor-lange daĝas || swīðe hāte, / þǣm winter-daĝum || wundru
The Judgment Day II 28a -springas || wēl on·tȳnan, / hāte of% hlēorum, || recene tō t