A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: māne

Number of occurrences in corpus: 19

Genesis B 299a nd || winnan on·ġinneþ / mid māne wiþ þone mǣran drihten. ||
Genesis A 1101a on-feald wracu, / miċel aefter māne. || Mīn sċeall swīðor / mid
Daniel 184a m, || swā hira ealdor dyde, / māne ġe·menġed, || mōde ġe·f
Andreas 1599a þrāĝe hnāġran, / siþþan māne fāh, || morðor-sċyldġe, / g
Homiletic Fragment I 31b is nū þēs middan-ġeard || māne ġe·blanden, / wanaþ and weax
Homiletic Fragment I 34a dæġes and nihtes / miltse mid māne, || mæġene ġe·trīeweþ, /
Elene 858a sēftost || Synfulle bēoþ, / māne ġe·menġde, || on þām mid
Christ C 1432b an / mǣġ-wlite ġe·liċ, || māne be·dǣled. / And fore manna lu
Beowulf 110a rr for·wræc, / metod for þȳ māne, || mann-cynne fram. / Þonan un
Beowulf 978a ǣr ā·bīdan sċeall / maĝa māne fāh || miċelan dōmes, / hū
Beowulf 1055a dan, || þone þe Grendel ǣr / māne ā·cwealde, || swā hē hira
The Paris Psalter 105:28 2a ðe wearþ || eall mid blōde / māne ġe·menġed, || mis-dǣdum%
The Paris Psalter 108:14 5b irene, / þā his mōdor ǣr || māne fremede. / / # / Wesan hīe wiþ
The Paris Psalter 61:3 1a tie wiht. / / # / Þonne ġē mid māne || menn on·gunnon, / ealle ġ
The Paris Psalter 71:14 1b ē of mān-sċeatte || and of māne ēac / snēome hira sāwle || s
The Paris Psalter 77:30 3b dryhtnes / and hira maniġe || māne swulton, / æðele Israhela ||
The Metres of Boethius: Metre 4 48b lde hēr / mannum ne deriaþ || māne āðas. / Ġif þū nū, wealde
Solomon and Saturn 112b e lǣstaþ, || libbaþ him on māne, / hȳdaþ hēah-ġe·strēon, |
Solomon and Saturn 121b um, || þǣm þe hēr nū mid māne lenġest / libbaþ on þisse l