A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: nīed

Number of occurrences in corpus: 15

Daniel 72b an. / Nabochodonossor || him on nīed dyde / Israela bearn || ofer% e
Andreas 158b niht-ġe·rīmes; || wæs him nīed miċel / þæt hīe tō·bruĝd
Christ A 245b fæst īewe. || Ūs is eallum nīed / þæt we þīn mēdren-cynn |
Soul and Body II 45a % swā heardra || helle wīta / nīed% ġearwode || þurh þīnra n
Guthlac A 697a nas || þrēa-niīdlum% band, / nīed onsette || and ġe·neahhe be
Riddles 42 8b āra wihta. || Þǣr sċeall Nīed wesan / twēġa ōðer || and s
The Phoenix 189b , / nest ġearwian. || Biþ him nīed miċel / þæt hē þā ieldu |
Beowulf 2454a sē ān hafaþ / þurh dēaðes nīed || dǣda ġe·fandod. / Ġe·si
Judith 277b -heard nēðde, || swā hine nīed for·drāf. / Funde þā on bed
The Paris Psalter 118:153 3b / ġe·nere nīede, || nū mē nīed be·læġ; / for·þon iċ wold
The Paris Psalter 137:2 3b and ðǣr þīnne naman || on nīed seċġe. / / # / Ofer þīne þā
The Paris Psalter 139:13 2b īnne naman willaþ || þurh nīed herġan; / sċulon eard niman |
The Paris Psalter 60:4 4b ē þe naman þīnne || þurh nīed forhtaþ. / / # / Dæġ biþ ofer
The Rune Poem 27a t tō wætere siþþan. / //N// nīed biþ nearu on brēostan, || w
Solomon and Saturn 106b t biþ wedera þīestrost, || nīed biþ wyrda heardost, / sorh bi