A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: cræft

Number of occurrences in corpus: 48

Genesis B 269a selfum / þæt hē mæġen and cræft || māran hæfde / þonne sē h
Genesis B 272b s. || Þōhte þurh his ānes cræft / hū hē him strenglicran || s
Genesis B 416b þās clūstru, || and hæfde cræft mid him / þæt hē mid feðer-
Genesis B 453b e·fērde% || þurh fēondes cræft / oþþæt hē Ādam || on eor
Genesis B 492b aðes bēam || þurh dēofles cræft, / ġe·nam ðǣr þæs ofetes |
Genesis B 500b | cwæþ þæt þīn afol and cræft / and þīn mōd-sefa || māra
Genesis B 823a / þēah hēo þā on dēofles cræft || be·droren wurde. / ‘Þū
Genesis A 1674a and for wan-hyġdum / cȳðdon cræft hira, || ċeastre% worhton / an
Exodus 245b āran, || ēac þon mæġenes cræft, / gār-bēames fenġ. / Þā wæs
Daniel 32b nes dōmas, || curon dēofles cræft. / Þā wearþ rēðe-mōd || r
Daniel 83b . / Wolde þæt þā cnihtas || cræft leornodon, / þæt him snytru o
Daniel 327a īn wuldor on ūs! / Ġe·cȳþ cræft and meaht || þæt þā% Cald
Daniel 535b dne ġe·þanc || and snytru cræft, / wīsne word-cwide. || Oft% h
Daniel 594b sōðra worda || þurh snytru cræft, / þæt þæs ā sē rīċa ||
Daniel 737b Þǣm wæs on gāste || Godes cræft miċel, / tō þǣm iċ ġeorne
Christ and Satan 390b re witu || þurh his wuldres cræft / eall tō·weorpan. || Nū þ
Christ and Satan 584b wealdend || þurh his wuldres cræft. / Siteþ him on heofonum || hā
Christ and Satan 44a tĝa hēt / þæt þurh sīnne% cræft || sūsle ā·mǣte. / Þā% h
Andreas 500b / on sǣ-lēodan || seldlicran cræft. / Is þon ġe·līcost || swā
Andreas 631a yrda ġe·hwǣre / þurh snytra cræft || sōþ on·cnāwest?’ / Þ
Andreas 1294b frum-bearn, || þurh fēondes cræft / leahtrum be·leċġan || þā
Homiletic Fragment I 30a on sefan innan / þurh dēofles cræft || dierne wunde. / Swā is nū
Elene 154b seonoþe, || þā þe snytru cræft / þurh fyrn-ġe·writu || ġe
Elene 374b rn-ġe·writu / þurh snytru || cræft sēlest cunnen, / ǣ-riht ēowe
Elene 157a ġn-cwidas || glēawe hæbbe, / cræft on brēostum. || Hē ġe·cȳ
Elene 733b wle siġe-spēd || and snytru cræft, / nerġend fīra. || Þū þās
Christ A 218b ċild ā·cenned || þurh his cræft and meaht. / Nis ǣniġ nū ||
Christ A 421b moldan; || ac þæt wæs mā cræft / þonne hit eorð-būend || ea
Christ B 667b seċġan || þām biþ snytru cræft / be·folen on ferhþ || Sum m
Christ B 685a lp sċieþþe / þurh his ānes cræft || ofer ōðre forþ. / ­Þus
The Fortunes of Men 70b htlicne tīr, || sumum tæfle cræft, / blēo-bordes ġe·breġd. ||
The Order of the World 19b on ġe·witte || word-hordes cræft, / fæstnian ferhþ-sefan, || þ
Guthlac A 87b d-wīs bana || hafaþ bēġa cræft, / eahtaþ ān-būendra. || Fore
Riddles 31 13a les bīdeþ, / hwonne ǣr hēo cræft hire || cȳðan mōte / werum o
Azarias 44a þīn wuldor ūs. / Ġe·cȳþ cræft and meaht, || nū þeċ Calde
Riddles 84 13a æġe[]es gæ[] || / [] dīere cræft[] || / [] || / []onne hīe ā·we
The Gifts of Men 91a || on ġe·feoht ġearu. / Sum cræft hafaþ || ċiriċ-nytta fela,
Beowulf 418a hte, / for·þon hīe mæġenes cræft || mīnne% cūðon, / selfe ofe
Beowulf 699a hīe fēond hira / þurh ānes cræft || ealle ofer·cōmon, / selfes
Beowulf 1283b iċele || swā biþ mæġeþa cræft, / wīġ-gryre wīfes, || be wǣ
Beowulf 2696a langne eorl || ellen cȳðan, / cræft and cēnþe, || swā him ġe
The Metres of Boethius: Metre 10 37a e mæġ || eorð-būendra / sē cræft losian || þe him Crīst on·
The Metres of Boethius: Metre 20 122a ēan cræfte. / Þæt is āĝen cræft || ēaĝor-strēames%, / wæter
The Metres of Boethius: Metre 20 188b ness. || Nis þæt sċendliċ cræft, / for·þǣm hit nǣniġ hafaþ
The Metres of Boethius: Metre 20 196a þe hīe nabbaþ, / þone ǣnne cræft || þe we ǣr nemdon. / Sēo ġ
The Death of Edgar 15a sē gōda, / þurh ġe·cyndne cræft, || þǣm wæs Cyneweard nama.
Solomon and Saturn 64b sum be·clemme, || hē þone cræft briceþ / and þā or-þancas |
The Seasons for Fasting 112a | selfe drihten / brēmne bōca cræft, || bǣle be·hlǣned, / of his