A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: lǣt

Number of occurrences in corpus: 29

Genesis A 2111b e·bræc, || and þē wǣpnum lǣt / ranc-strǣte forþ || rūme w
Genesis A 2130b m folce, / feoh and frætwa. || Lǣt mē frēo lǣdan / eft on ēðe
Genesis A 2168b sindon miċela þīna. || Ne lǣt þū þe þīn mōd ā·sealc
Genesis A 2196b nre / folc-bearnum frame. || Ne lǣt þū þīn ferhþ wesan / sorĝ
Genesis A 2797a Abrahame, || ēċe drihten: / ‘Lǣt þē ā·slūpan || sorĝe of
Andreas 960a num. || Wes ā dōmes ġeorn; / lǣt þē on ġe·myndum || hū þ
Andreas 1293a -fruma, || eallum þīnum; / ne lǣt nū bismerian || banan manncy
Andreas 1503a n-ġeard || manncynn sēċan. / Lǣt nū of þīnum staðole || st
Elene 380b ðum, / metod, ġe·myndiġ. || Lǣt mec, meahta god, / on rīm-tale
Christ A 155a -ġōmre || hider […]es; / ne lǣt þe be·hindan, || þonne þ
Christ A 158b nde, / wuldres æðeling, || ne lǣt ā·wiergde ofer ūs / an-weald
Resignation 15b ā·rǣre. || Reġn-þēof ne lǣt / on sċade sċieþþan, || þ
Resignation 45a -drēam, / and mec ġe·lēoran lǣt, || lēofra drihten, / ġēoca m
The Husband's Message 24a morne || ġēac on bearwe. / Ne lǣt þū þeċ siþþan || sīðe
Juliana 88a dafen þynċe, / swā tō līfe lǣt, || swā þē lēofre sīe.’
Juliana 200b seċġe, / sibbe ġe·sette. || Lǣt þā sace restan, / lāþ lēod
Precepts 12b -wyrde || and þē on ferhþe lǣt / þīne lārēowas || lēofe o
Precepts 72b ieldan / sāwol-sūsles. || Ac lǣt þīnne sefan healdan / forþ%
Precepts 83a e hē mān flīehþ. / Ierre ne lǣt þē || ǣfre ġe·wealdan, / h
Precepts 91a ēo-sprǣċe, / ne þe on mōde lǣt || menn tō fracuþe, / ac bēo
The Paris Psalter 118:28 3b rh be·ġeat / for langunga; || lǣt mē nū-þā / on þīnum wordu
The Paris Psalter 118:126 3b wēl dō, / drihten ūre; || ne lǣt þū dole ǣfre / þīn ǣ-be·
The Paris Psalter 140:4 2b drihten, / mūðe mīnum, || ne lǣt man sprecan, / and æðele dor
The Metres of Boethius: Metre 11 72b dend, / līfes lēoht-fruma, || lǣt þenden hē wile / ġond þās
The Metres of Boethius: Metre 11 80a tiliaþ); / ġif sē ­þēoden lǣt || þā tō·slūpan, / sōna h
The Metres of Boethius: Metre 29 43a | heofones þisses / on āne ne lǣt || æl-mehtiġ god, / þȳ læs
The Metres of Boethius: Metre 5 30b mōd, || ne þū þe ǣfre ne lǣt / wlenċa ġe·wǣċan, || þe
The Judgment Day II 292a beorhtost% weoroda, / þe ealle lǣt || ǣnlicu Godes drūt, / sēo
A Prayer 76a mē, || tīr-ēadiġ cyning, / lǣt mē mid englum || up sīðian