A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: tungan

Number of occurrences in corpus: 22

Soul and Body I 113a || rēðe wyrmas, / bēoþ hira tungan tō·toĝenne || on tīen hea
Soul and Body I 119a orþ-sċræfe, / þæt hē þā tungan tō·tiehþ || and þā tēþ
Homiletic Fragment I 25a ā lēasan menn, / þā þe mid tungan || trēowa ġe·hātaþ / fæġ
Soul and Body II 114a ām eorð-sċræfe; / hē þā tungan tō·tyhð || and þā tōða
Riddles 48 2a hrinġ endean, / torhtne būtan tungan, || tila þēah hē hlūde / ste
Riddles 58 8a ne steort, || hēafod lȳtel, / tungan lange , || tōþ nǣniġne, /
The Paris Psalter 108:2 1b ā inwitt fela || īewdon on tungan, / and mē wrāðra wearn || wor
The Paris Psalter 119:2 3a wamm cweðen, / and fram ðǣre tungan || þe teosu wille. / / # / Hwæt
The Paris Psalter 119:3 2b ðǣre inwitfullan || yfelan tungan? / / # / Strǣle bēoþ sċearpe,
The Paris Psalter 125:2 3a we mā sprecaþ, / bēoþ ūre tungan || tela wynsume. / / # / Þonne h
The Paris Psalter 138:2 5b mē inwitt næs || āhwǣr on tungan. / / # / Efne þū, drihten, || ea
The Paris Psalter 139:3 1a remed% habbaþ%. / / # / And hira tungan || torn-cwidum / nīede sierwa
The Paris Psalter 56:5 4a ā mē wundedon; / wǣron hira tungan ġe·tale || tēonan ġe·hwe
The Paris Psalter 63:3 1a hwǣr fremman. / / # / Þā hira tungan tēoþ || tēonan ġe·hwelċ
The Paris Psalter 63:7 3a | ne him āwiht þon mā / hira tungan nū || tēonan on sittaþ. / / #
The Paris Psalter 65:15 2a | mūðe clipie / oþþe% mīne tungan || tīdum blissade. / / # / Ġif
The Paris Psalter 67:23 1a fæste on blōde. / / # / Hundes tungan || habbaþ fēondas, / fram þ
The Paris Psalter 72:7 2a hyġe hira mūðes, / and hira tungan || tuĝon ofer eorðan. / / # / F
Solomon and Saturn 87b teoswaþ || and hine on þā tungan stīcaþ, / wrǣsteþ him þæt
Solomon and Saturn 25b e snytraþ, || hafaþ seofon tungan; / hafaþ tungena ġe·hwelċ ||
The Judgment Day II 42a all ā·bǣred, / brēostes and tungan || and flǣsċes swā same. /
Metrical Charm 8: For a Swarm of Bees 6b wiþ þā miċelan || mannes tungan. / And wiþþan% for·weorp ofer