A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ūrum

Number of occurrences in corpus: 20

Genesis B 261a ōle. / Dēore wæs hē drihtne ūrum%; || ne mihte him be·dierned w
The Descent into Hell 97a ā synne for·þon / beraþ on ūrum brēostum || tō banan handa,
Beowulf 2659b , / ġesīĝan æt sæċċe; || ūrum sċeall sweord and helm, / byrn
The Paris Psalter 102:10 1b be ġe·wyrhtum, || wealdend, ūrum / wammum wyrhtum || woldest ūs
The Paris Psalter 102:10 3a | woldest ūs dōn, / ne aefter ūrum unryhte || āhwǣr ġieldan. /
The Paris Psalter 105:6 1b / # / Wē ġe·firenodon || mid ūrum fæderum ǣr, / and we unsōþf
The Paris Psalter 107:10 3a ū ǣfre swā, / þæt þū of ūrum mæġene || mōd ā·ċierre.
The Paris Psalter 117:21 5a e || wīs tēofrode; / þæt is ūrum ēaĝum || eall wundorliċ. / /
The Paris Psalter 122:3 4a n tō þē, || ēċe drihten, / ūrum þǣm gōdan gode; || ġearwe
The Paris Psalter 146:7 2a ġeare andettan, / singaþ gode ūrum || glēawe be hearpan. / / # / S
The Paris Psalter 64:3 3a fōron; || þū ġe·fultuma / ūrum misdǣdum, || meahta wealdend
The Paris Psalter 78:11 1a ūs, || libbende god; / weorþ ūrum synnum || sēfte and milde / fo
The Paris Psalter 79:6 2a ā·settest || on sār-cwide / ūrum nēah-mannum; || nū we cunni
The Paris Psalter 94:1 3a drihten || wealdend herġan, / ūrum hǣlende || hyldu% ġe·bēod
The Metres of Boethius: Metre 20 33b selfum. / Hit is unġeliċ || ūrum ġe·cynde; / ūs is ūtan cyme
The Metres of Boethius: Metre 20 252b For·ġief nū, ēċe god, || ūrum mōdum, / þæt hīe mōten tō
Metrical Psalm 94:1 3a drihten || wealdend herġan / ūrum hǣlende || hyldu ġe·bēoda
The Lord's Prayer III 5a þā, || nerġende Crīst, / on ūrum ferhþ-locan || fæste ġe·s
The Lord's Prayer III 9a ·lēafa || on līf-dæġe / on ūrum mōde || mǣre þurh·wunie. /
The Battle of Maldon 56a ċ mē þynceþ / þæt ġe mid ūrum sċeatum || tō sċipe gangen