A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ūsiċ

Number of occurrences in corpus: 29

Genesis A 2677a hte% iċ þæt, / siþþan þū ūsiċ under, || Abraham, þīne / on
Genesis A 2680b nodest? / Þū ell-þēodiġ || ūsiċ woldest / on þisse folc-sċear
Genesis A 2723a æðelinga helm: / ‘Wuna mid ūsiċ || and þē wīc ġe·cēos / o
Daniel 304a ǣġe || folca maniĝum, / þā ūsiċ% be·wrǣcon || tō þæs wier
Daniel 309a e tēodest. / Ne for·lēt þū ūsiċ āne%, || ēċe drihten, / for
Christ and Satan 254a e hwīle’. / Þā ġe·wearþ ūsiċ || þæt we woldon swā / driht
Elene 95b ðanne, || ġif þēos cwēn ūsiċ / friġneþ ymb þæt trēo, ||
Christ A 30a || tīre be·winde, / ġe·dō ūsiċ þæs wierðe, || þe hē tō
Christ A 254a rēa, || hāt on·tȳnan, / and ūsiċ þonne ġe·sēċe || þurh
Christ A 272a ermþu drēoĝan, / būtan þū ūsiċ þon ofostlicor, || ēċe dri
Christ A 345a dwolan hīeran, / ac þæt hē ūsiċ ġe·ferġe || on fæder rī
Christ C 1099a a || leahtra firena, / mid þȳ ūsiċ ā·līesde. || Þæs hē eft
Maxims I 6b īf and lǣnne willan: || hē ūsiċ wile þāra lēana ġe·mania
Guthlac A 511b þonne siġe% sendeþ || sē ūsiċ semon mæġ, / sē þe līfa ġ
The Lord's Prayer I 9a || sōþfæst metod. / Ne læt ūsiċ costunga || cnyssan tō swī
Azarias 25a e || fold-būendum. / Nū þū ūsiċ be·wrǣce || on þās wierre
The Phoenix 630a on eorðan samod. / Ġe·friða ūsiċ, frymþa sċieppend. || þū e
Juliana 325a nfulra þonne iċ. / Þonne hē ūsiċ sendeþ || þæt we% sōþfæ
Juliana 336a | fundne weorðen, / þæt hīe ūsiċ binden || and on bǣl-wielme /
The Seafarer 123a ām hālĝan þanc, / þæt hē ūsiċ ġe·weorðode, || wuldres ea
Beowulf 458b owulf, / and for ār-stafum || ūsiċ sōhtest. / Ġe·slōh þīn f
Beowulf 2638b and heard sweord. || Þȳ hē ūsiċ on herġe ġe·ċēas / tō þi
Beowulf 2640a e || selfes willum, / on·munde ūsiċ mǣrþa || and mē þās mā
Beowulf 2641a ās māðmas ġeaf, / þȳ hē ūsiċ gār-wīġend || gōde tealde
The Paris Psalter 63:4 4b sprecaþ: || Hwā ġe·sihþ ūsiċ? / / # / Swā hīe smēaĝaþ oft
The Paris Psalter 64:3 1b Synfulra word || swīðe ofer ūsiċ / frecne fōron; || þū ġe·f
The Paris Psalter 89:19 3b hand-ġe·weorc || hēah ofer ūsiċ.
Solomon and Saturn 95b teð īren mid ōme, || dēþ ūsiċ swā’. / ‘Ac for·hwon feal
Solomon and Saturn 254b bindan. || Þæt sindon þā ūsiċ feohtaþ inn. / For·þon is wi