A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hyhte

Number of occurrences in corpus: 22

Christ and Satan 70a for·lǣten%, / hæfdon him tō hyhte || helle flōras, / biernende b
Christ and Satan 175a erse ġe·lamp / þonne iċ tō hyhte || āĝan mōste. / Nū iċ eom
Christ and Satan 334a g% mæċġa. / Nabbaþ hē% tō hyhte || nemþe ċiele and fȳr, / w
Christ and Satan 641a ton, / þone% þe% hīe him tō hyhte || habban sċoldon. / Ūton, l
Andreas 239b rēamas. || Sē beorn wæs on hyhte, / siþþan hē on waroþe || w
Andreas 637b a ġe·hwǣm% || mōd biþ on hyhte, / ferhþ ā·frēfred, || þām
Andreas 874b na drihten. || Drēam wæs on hyhte. / Wē ðǣr hēah-fæderas || h
Christ B 613b ǣre hǣlu || þe hē ūs tō hyhte for·ġeaf, / þā hē þā ier
Riddles 25 1b wunderlicu wiht, || wīfum on hyhte, / nēah-būendum nytt; || nǣng
Juliana 212a ta bealu. / Hæbbe iċ mē tō hyhte || heofon-rīċes weard, / mild
Precepts 63a oroda sċieppend / hafa þe tō hyhte, || hāliġra ġe·mynd, / and
The Paris Psalter 111:7 1b / # / Biþ his heorte ġearu || hyhte tō drihtne / ġe·trymed and
The Paris Psalter 60:2 1b mē ġe·lǣdest || mid lufan hyhte, / wǣre mē sē stranga torr ||
The Paris Psalter 70:13 2b er eall þīn lof || lenġest hyhte. / / # / Mīn mūþ sæġeþ || þ
The Paris Psalter 77:53 1a ·cūðe. / / # / And hē hīe on hyhte || holdre lǣde; / næs him on
The Paris Psalter 85:2 2b ċealc, || for·þon iċ þē hyhte tō. / / # / Miltsa mē drihten,
The Paris Psalter 90:4 2b n iċ under fiðerum || fǣle hyhte. / / # / Hwæt, mē sōþfæstnes
The Paris Psalter 90:14 1a ·bīeġan. / / # / For·þon hē hyhte tō mē, || iċ hine hræðe
The Paris Psalter 91:3 5a m weorcum || wīsum lufodest; / hyhte iċ tō þīnra handa || hāl
Metrical Psalm 91:3 5a m weorcum || wīsum lufodest / hyhte iċ tō þīnre handa || hāl
The Rune Poem 45b l sǣ-mannum || simle biþ on hyhte, / þonne hīe hine ferĝaþ ||
The Creed 41b stan. / Iċ hāliġne gāst || hyhte be·lūce, / efene swā ēċne