A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: israhela

Number of occurrences in corpus: 20

Daniel 23a t || in ġe·dwolan hweorfan, / Israhela cynn || unryht dôn, / wammas w
Andreas 880b , / for Crīst cumen, || cyning Israhela. / Swelċe we ġe·sǣĝon || fo
Elene 338b t word% ġe·cwæþ || weard Israhela: / 'Ēow ā·cenned biþ || cnih
Elene 361a him fōdor ġiefaþ%, / and mē Israhela || ǣfre ne woldon / folc on·c
Elene 433a Ne biþ lang ofer þæt / þæt Israhela || æðelu mōten / ofer middan
Elene 361b rġend, / ēċe æl-mehtiġ, || Israhela cyning, / wealde wīdan ferhþ
Azarias 147b um herġen / and ēċne god, || Israhela cynn. / Blētsien þe þīne s
The Paris Psalter 102:7 3b lċe his willan ēac || werum Israhela. / / # / Mild-heort þū eart and
The Paris Psalter 105:37 1a wuldre ġe·herede%. / / # / Wese Israhela god || ā ġe·blētsod / on we
The Paris Psalter 113:18 1a || þe him inn trīewaþ. / / # / Israhela hūs || ǣrest on drihten / hel
The Paris Psalter 148:14 3b lĝan; / wese āwa friþ || on Israhela / fǣlum folce || and hīe for
The Paris Psalter 71:19 1a | þrīste herġaþ. / / # / Wese Israhela || ēċe drihten / and hira sel
The Paris Psalter 76:10 2a ; || þū wiþ·feredes% ēac / Israhela bearn || of Æġyptum. / / # / Hw
The Paris Psalter 77:30 4a ġe || māne swulton, / æðele Israhela || ēac for·wurdon. / / # / In%
The Paris Psalter 77:41 2a mlīċe || godes costodon / and Israhela god || ēac ā·bulĝan. / / # /
The Paris Psalter 77:59 3a ĝode || and hræðe siþþan / Israhela cynn || eġesan ġe·þȳwde%
The Paris Psalter 77:70 2a e fēdeþ || folc Iacobes / and Israhela || ierfe-lāfe. / / # / And hē h
The Paris Psalter 80:13 1b / # / Þǣr min āĝen folc, || Israhela cynn, / mē mid ġe·hyġde ||
The Paris Psalter 82:4 4a myndiġ || manna ǣniġ, / hū Israhela naman || ǣniġ nemne.’ / / #
The Paris Psalter 88:16 2a n nimeþ || ēċe drihten / and Israhela cyning || ēac sē hālĝa. / /