A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sibb

Number of occurrences in corpus: 23

Genesis A 78b an. / Þa wæs sōþ swa ǣr || sibb on heofonum, / fæġere friðu-
Genesis A 2922a þæt þē wæs lēofre% his / sibb and hyldu || þonne þīn sel
Andreas 1013b n / ġe·sêon under sunnan. || Sibb wæs ġe·mǣne / bām þām ġ
Andreas 1568a fre. || Ūs biþ ġearu sōna / sibb aefter sorĝe, || ġif we sē
Elene 26b tole ġe·samnod || and% eall sibb% ġeador. / For folca ġe·dryht
Christ B 581b m / þurh his selfes siĝor. || Sibb sċeall ġe·mǣne / englum and
Christ C 1659b ġe·sǣlĝum on sweġele, || sibb būtan nīðe / hālĝum on ġe
The Riming Poem 37b hwearfode, / sinċ searwode, || sibb nearwode. / Fram iċ wæs on fr
Guthlac A 12a | ac ðǣr biþ engla drēam, / sibb and ġe·sǣlĝness || and s
Guthlac B 1082b e sweġel-cyning, || ðǣr is sibb and bliss, / dōmfæstra drēam
The Phoenix 622a glum, || efen-hlēoðre þus: / ‘Sibb sīe þē, sōþ god || and s
Juliana 668b weorðe, / siĝora sellend. || Sibb sīe mid ēowiċ, / simle sōþ
Beowulf 1164b ran; || þā-ġīet wæs hira sibb æt·gædere, / ǣghwelċ ōðr
Beowulf 2600b wēoll / sefa wiþ sorĝum; || sibb ǣfre ne mæġ / wiht on·wenda
The Paris Psalter 118:165 2a re ġe·fylde. / / # / Þǣm biþ sibb miċel || þe him þenċeþ, /
The Paris Psalter 121:7 1a Sīe þē on þīnum mæġene sibb || mǣst and fyrmest, / and on
The Paris Psalter 124:5 4a unryht || ǣġhwǣr wyrċaþ; / sibb sīe Israhelum || simle ofer
The Paris Psalter 127:7 2b ie, / ġe·sēo samod gangan || sibb ofer Israhel.
The Paris Psalter 71:7 2a num daĝum || ypped weorðeþ / sibb sōþfæstnes || swīðe ġe
The Judgment Day II 221a , || ne ðǣr ārfæstness / ne sibb ne hopa || ne swīġe ġe·gl
The Judgment Day II 268b g, / ac ðǣr samod rīcsaþ || sibb mid spēde, / and ārfæstness
The Gloria I 4a les mōdes lufu, / sōþfæstra sibb || and þīnes selfes dōm / we
The Kentish Hymn 5b mid englum% || and on eorðan sibb / gumena ġe·hwelcum% || gōde