A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wilt

Number of occurrences in corpus: 23

Genesis B 559b e. || Ġif þū þēah mīnum wilt, / wīf willende, || wordum hīe
Genesis A 2482b ōhtest, / wine-þearfende%. || Wilt þū, ġif þū mōst, / wesan
Genesis A 2644a a þēoden, / þurh þīn ierre wilt || ealdre lǣtan, / hēah be·h
Andreas 288b ta, || ġif þū% ūs% þīne wilt / on mere-faroþe || miltse ġe
Soul and Body I 95b nde wiðer-lēan. || Ac hwæt wilt þū ðǣr / on þǣm dōm-dæ
The Order of the World 1a # The Order of the World / / Wilt þū, fūs hǣle, || fremdne
Soul and Body II 88b nde wiðer-lēan. || Ac hwæt wilt þū ðǣr / on dōm-dæġe ||
Guthlac A 280b olde || ġif þū ūs hīeran wilt, / oþþe þeċ unġearo || eft
Beowulf 1852b æleþa, || ġif þū healdan wilt / māĝa rīċe. || Mē þīn m
The Paris Psalter 101:21 6b ċīeġan, || ġif þū selfa wilt.’ / Earon þīnes ānes ġear ||
The Paris Psalter 102:2 2a sāwle, || bealde drihten, / ne wilt þū ofer-ġietel || ǣfre we
The Paris Psalter 118:32 1a esse || wēl ġe·hēolde; / ne wilt þū mē on ealdre || ǣfre
The Paris Psalter 118:171 3b elne, || ġif þū mē ǣrest wilt / þīne sōþfæstnesse || sel
The Paris Psalter 129:3 1a es. / / # / Ġif þū ūre unryht wilt || eall be·healdan, / drihten,
The Paris Psalter 138:16 4b um eom, || ġif þū siþþan wilt / þā firenfullan || fiellan m
The Paris Psalter 64:12 2a tsast / and þīne fremsumnesse wilt || folcum dǣlan, / þonne bēo
The Paris Psalter 73:9 1a mā || ǣfre seċġen.’ / / # / Wilt þū hū lange , || wealdend
The Paris Psalter 78:5 1a || nū-þā sindon. / / # / Hū% wilt þū, wuldres god, || wrāþ
The Paris Psalter 88:40 1a re || sċame on·mētest. / / # / Wilt þū hū lange , || wealdend
The Metres of Boethius: Metre 24 48a t || ðǣr ān cymest, / þonne wilt þū seċġan || and sōna cw
The Metres of Boethius: Metre 24 56a eft ġe·wierðeþ / þæt þū wilt oþþe mōst || weorolde þī
The Metres of Boethius: Metre 4 49a . / Ġif þū nū, wealdend, ne wilt || wyrde stīeran, / ac on self
Solomon and Saturn 48b / ymb þā wrætlican wiht. || Wilt þū þæt iċ þē seċġe? /