A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: cyninga

Number of occurrences in corpus: 35

Christ and Satan 203b s eard in wuldre || mid ealra cyninga cyninge, / sē is Crīst ġe·n
Andreas 171b ), / þā him ċire-bealdum || cyninga wuldor, / metod mann-cynnes, ||
Andreas 555b þā of ċēole on·cwæþ || cyninga wuldor, / fræġn framlīċe ||
Andreas 854b ede. / In þām ċēole wæs || cyninga wuldor, / wealdend wer-þēode%
Andreas 899a þ-strǣte || feorr ne wǣre, / cyninga wuldor, || þā iċ on ċēol
Andreas 978a a || heofonas sēċan, / ealra cyninga cyning, || þone clǣnan hām
Andreas 1192a olstor be·sċēaf, / ðǣr þe cyninga cyning || clamme be·leġde, /
Andreas 1411a ēa, || tō fæder clipodest, / cyninga wuldor || and cwǣde þus: / 'I
Elene 5b end god / ā·cenned wearþ, || cyninga wuldor, / on middan-ġeard ||
Elene 178b orðod, / ā·cenned wearþ, || cyninga wuldor, / and hū on ġalĝan w
Elene 377b ðed and ā·cenned || ealra cyninga þrymm, / þæt þū mā ne sī
Christ A 136a þæt gamole ġe·fyrn / ealra cyninga cyning || and þone clǣnan
Christ A 215a ða || and þū sibsuma / ealra cyninga cyning, || Crīst æl-mehtiġ
Christ B 508a um-bearn || frætwum blīcan, / cyninga wuldor. || Clipodon of hīeh
Guthlac A 17a , || ðǣr sē hīehsta / ealra cyninga cyning || ċeastrum wealdeþ.
The Judgment Day I 95a ā sē wealdend cwæþ, / ealra cyninga cyning. || For·þon cwicra
Resignation 21a . || Iċ þā bōte ġe·man, / cyninga wuldor, || cume tō, ġif iċ
The Descent into Hell 36b n rēafian, || rēðost ealra cyninga. / Ne rohte hē tō ðǣre hilde
The Descent into Hell 93a en god, / bimengdes[]gust ealra cyninga. || / [] || nū ūs% man mōdġ
The Descent into Hell 117b sand-grotu, || sēlost ealra cyninga. / Swelċe iċ þe% hālsie, ||
The Descent into Hell 119b , / fore []inum ċild-hāde, || cyninga sēlost, / and fore ðǣre wund
Juliana 279b æt þū mē ġe·cȳðe, || cyninga wuldor, / þrymmes hīerde, ||
Juliana 289a æt dēoful ġe·nam / ‘ealra cyninga cyning || tō cwale sellan. /
Judith 155a de. || Ēow is metod blīðe, / cyninga wuldor; || þæt ġe·cȳðed
The Paris Psalter 104:26 3a lice, || þā tilum hūsum / on cyninga cofum || cwice eardodon. / / # /
The Paris Psalter 134:11 1b / Wæs Seon efne || sum þāra cyninga, / and Og cyning, || sē þe ǣr
The Metres of Boethius: Metre 15 11b / ġe·cure būtan cræftum || cyninga dyseĝast, / nēaron hīe þȳ
The Metres of Boethius: Metre 24 36b ēoda / ealra ōðra || eorðan cyninga, / sē mid his brīdle || ymbe·
Distich Psalm 17:51 2a eum || on ġār-daĝum / ealra cyninga ġe·hwelċ || Crīstus nemne
The Menologium 1b m / / Crīst wæs ā·cenned, || cyninga wuldor, / on midne winter, || m
The Menologium 52a t hēo metod sċolde / cennan, cyninga betst, || swā hit ġe·cȳð
The Kentish Hymn 15a || æl-mehtiġ God. / Þū eart cyninga cyning% || cwicera ġe·hwel
Psalm 50 3a reĝa, || æðele and rīċe, / cyninga cēnost, || Crīste lēofost.
A Prayer 42a iġ and mæġen-strang, / ealra cyninga cyning, || Crīst libbende%, /
The Metrical Preface to Wærferth's Translation of Gregory's Dialogues 25b / Ælfred mid Englum, || ealra cyninga / þāra þe hē sīþ oþþe