A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ǣnġe

Number of occurrences in corpus: 37

Genesis B 391b tas; || swā hē ūs ne mæġ ǣnġe synne ġe·stǣlan, / þæt we
Genesis A 1591b þā him wæs āre ðearf, || ǣnġe cȳðan / hyldu and trēowa. ||
Andreas 1521b n / ġif þū his andġietan || ǣnġe hæbbe.’ / Næs þā word-lat
Soul and Body I 106b æs, / ne mæġ him andsware || ǣnġe ġe·hātan, / ġōmrum gāste,
Elene 166b rēo.’ / Hēo him andsware || ǣnġe ne meahton / ā·ġiefan tō·
Elene 129b cȳðan, / ne hire andsware || ǣnġe seċġan, / torn-ġe·nīðlan,
Elene 477b him / ǣhte mīne. || Ne% mōt ǣnġe nū / rihte spōwan%. || Is his
Christ A 184b sprǣċe, / oþþe andsware || ǣnġe findan / wrāðum tō·wiðere?
Christ C 1331b hþ / ēaĝum þurh·wlītan || ǣnġe þinga, / hwæðer him yfel þe
Soul and Body II 100b æs, / ne mæġ him andsware || ǣnġe seċġan, / ne ðǣr edringe ||
Soul and Body II 101b seċġan, / ne ðǣr edringe || ǣnġe ġe·hātan / gǣste ġōmrum,
Resignation 69b aldest. / Nā þæs earnunga || ǣnġe wǣron mid; / hwæðere iċ mē
Resignation 112b ne mæġ / būtan earfoþum || ǣnġe þinga / fēasċeaft hǣle || f
Beowulf 791b s līfes. / Nolde eorla hleo || ǣnġe þinga / þone cwealm-cuman ||
Beowulf 932b t wæs unġāra || þæt iċ ǣnġe mē / wēana ne wende || tō w
Beowulf 972b , / earm and eaxle. || No ðǣr ǣnġe swā-þēah / fēasċeaft guma
Beowulf 2374b ahton / æt þǣm æðelinge || ǣnġe þinga, / þæt hē Heard·rǣd
Beowulf 2449b e mæġ, / eald and infrōd, || ǣnġe ġe·fremman. / Simle biþ ġe
Beowulf 2548b hte horde nēah / unbyrnende || ǣnġe hwīle / dēop ġe·dīeġan ||
Beowulf 2905b eahte / on þǣm āĝlǣċan || ǣnġe þinga / wunde ġe·wyrċan. ||
The Paris Psalter 102:15 3b iþþan wāt / āhwǣr elles || ǣnġe stōwe. / / # / Þīn mild-heortn
The Paris Psalter 104:11 2b n þǣmfolce || fēawe wǣron ǣnġe, / oþ·þæt bīĝenġum || beo
The Paris Psalter 108:25 4b d þā þe mē mid unryhte || ǣnġe styrian, / and hīe ðǣr sċea
The Paris Psalter 118:11 3b þe iċ ġe·fremme || firene ǣnġe. / / # / Þū eart ġe·blētsod,
The Paris Psalter 136:8 5a bilone || bitere æt·fæsted / ǣnġe and yfele, || hire earm dōht
The Paris Psalter 142:4 4a || wrīġe mid foldan; / is mē ǣnġe% gāst || innan hreðeres, / and
The Paris Psalter 68:7 5b þ. / / # / Ne sċulon æt mē || ǣnġe habban / sċame sċandlīċe ||
The Paris Psalter 68:8 3a na god; || ne sċeall æt mē / ǣnġe unāre || āhwǣr findan, / þe
The Paris Psalter 73:8 2a ġe·sēoþ ǣniġ, / ne we on ǣnġe wīsan || wīteĝan habbaþ, /
The Metres of Boethius: Metre 20 109b teres brūcan, / on eardian || ǣnġe cræfte / for ċiele ānum, ||
The Metres of Boethius: Metre 20 130a ah wealdan ne mōt / þæt hit ǣnġe || eallunga for·dō / būtan
The Metres of Boethius: Metre 20 163b swā fæste || þæt hēo on ǣnġe / healfe ne healdeþ; || ne mæ
The Metres of Boethius: Metre 22 51b od sīe / þæt hē andsware || ǣnġe ne cunne / findan on ferhþe, |
The Metres of Boethius: Metre 25 68b nille / wiþ þǣm an-wealde || ǣnġe stunde; / ðǣr hē wolde ā ||
The Metres of Boethius: Metre 26 66b e, / þæt hē tō his earde || ǣnġe niste / mōdes mynlan || ofer m
Solomon and Saturn 156b Ne mæġ mon for·ieldan% || ǣnġe hwīle / þone dēoran sīþ, |
Solomon and Saturn 206b full oft. / Ġif hit unwitan || ǣnġe hwīle / healdaþ būtan hæftu