A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: rīċes

Number of occurrences in corpus: 54

Genesis A 33b ām and hēah-setl || heofona rīċes / āĝan wolde. || Þā wearþ
Genesis B 360a an ne mōston, / rōmian ūres rīċes. || Næfþ hē þēah riht ġe
Genesis B 372b eþ racentan sāl. || Iċ eom rīċes lēas; / habbaþ mē swā heard
Genesis A 1599b an / mid sunum sīnum || sīdan rīċes / þrīe-hund wintra || þisses
Genesis A 2149a || ǣr-ġe·strēonum / Sōdoma rīċes%. || Ac þū selfa% mōst heona
Genesis A 2336b da fela / rōfe ā·rīsaþ, || rīċes hierdas, / weorold-cyningas ||
Exodus 256b ·hīerdon. / Wolde reordian || rīċes hierde / ofer here-ċieste || h
Daniel 33b t. / Þā wearþ rēðe-mōd || rīċes þēoden, / unhold þēodum% ||
Daniel 114a | sōþ ġe·cȳðed, / þætte rīċes ġe·hwæs || rēðe sċolde
Daniel 441b s / on hēanne hrōf || heofona rīċes, / hēah þeġn and hold || hāl
Daniel 677a || burga ealdor, / wēold wera rīċes, || oþ·þæt him wlenċu ġe
Daniel 762b , / unsċendne blǣd || eorðan rīċes, / and þū līeġnest nū || þ
Christ and Satan 346a n || nerġendne Crīst / rodera rīċes, || ac hē on riht ġe·hēold
Christ and Satan 498a hū hēo mē dēaðes cwealm, / rīċes rǣd-boran%, || hrefnan meaht
Christ and Satan 9a bold tō% ġe·wealde, / rodera rīċes, || ġif þū sēo riht cyning
Andreas 807b dor. / Hīe þā recene hēt || rīċes hierde / tō ēad-welan || ōð
Andreas 1326a æt campe || cyning Iūdēa, / rīċes be·rǣdde || and hine rōde
Andreas 16b ām hālĝan hām || heofona rīċes, / ðǣr fæder and sunu || and
Elene 59b e%, / þæt hē on Rōm-wara || rīċes ende / ymb þæs wæteres stæ
Elene 62b e wæġ / Rōm-wara cyning, || rīċes ne wēnde / for weorod-līeste,
Elene 381b , meahta god, / on rīm-tale || rīċes þīnes / mid hāliġra || hlī
Christ C 879b , / þām ȳtemestum || eorðan rīċes, / englas æl-beorhte || on efen
Christ C 1065b hēa rōd, / riht ā·rǣred || rīċes tō bēacne, / folc-dryht wera
Christ C 1527a wiþ gode wunnon. / Biþ þonne rīċes weard || rēðe and mehtiġ, /
Widsith 78b eolena% and wilna || and Wala rīċes. / Mid Sċottum iċ wæs and mid
Deor 23a t; || āhte wīde folc / Gotena rīċes. || Þæt wæs grimm cyning. / S
The Ruin 37b ās beorhtan burh || brādan rīċes. / Stān-hofu stōdon, || strēa
Riddles 71 1a # Riddles 71 / / Iċ eom rīċes ǣht, || rēade be·wǣfed, / s
Juliana 66b and āðum. / Þā reordode || rīċes hīerde / wiþ ðǣre fǣmnan f
The Seafarer 81b e, / ealle anmēdlan || eorðan rīċes; / nēaron nū cyningas || nē c
Beowulf 861b lra nǣre / rand-hæbbendra, || rīċes wierðra. / Ne hīe hūru wine-
Beowulf 1390a m || aefter sēlest. / A·rīs, rīċes weard, || Wuton hræðe fēra
Beowulf 1859b þenden iċ wealde || wīdan rīċes, / māðmas ġe·mǣne, || mani
Beowulf 2027a ·worden || wine Sċieldinga, / rīċes hīerde || and þæt rǣd tal
Beowulf 3080a ·lǣran || lēofne þēoden, / rīċes hierde, || rǣd ǣniġne, / þ
The Paris Psalter 144:11 4b re wuldor / riht and rēðe || rīċes þīnes. / / # / þæt þū cūþ
The Paris Psalter 144:12 4a fer middan-ġeard / and þīnes rīċes || rǣdfæst wuldor. / / # / Rī
The Metres of Boethius: Metre 26 8b | þēoda ealdor / and Retie || rīċes hierde. / Wæs his frēa-drihtn
The Metres of Boethius: Metre 26 11a , || sē ealles wēold / Crēca rīċes. || Cūþ wæs wīde / þæt on
The Metres of Boethius: Metre 26 41b ·þǣm hē wæs mid rihte || rīċes hierde, / hira cyne-cynnes%. ||
The Metres of Boethius: Metre 4 45b him sindon / rihtes wīsran, || rīċes wierðran; / biþ þæt lēase
The Metres of Boethius: Metre 9 10b an / Romana buriġ, || sēo his rīċes wæs / ealles ēðel-stōl. ||
Solomon and Saturn 4b welċe ēac istoriam || Indea rīċes. / Mē þā trahteras || tala w
Solomon and Saturn 30b þā hālĝan duru || heofona rīċes / torhte on·tīenan || on ġe
Solomon and Saturn 45a nd him stede healdeþ / heofona rīċes, || here-ġeatwa wiġeþ’. /
The Lord's Prayer III 11b ǣsted / on eardunge || eorðan rīċes, / swā hlūtor is || on heofon-
The Creed 26b tus wēold / under Rom-warum || rīċes and dōma, / þā sē dēora fr
The Creed 34a e || þēoda wealdend / āras, rīċes frēa, || recene% of moldan, /
The Kentish Hymn 29b ū on hēah-setle || heofona rīċes / sitest siġe-hrēmiġ || on
The Seasons for Fasting 31b ed. / Ac ā·rīsan on·gann || rīċes ealdor / of byrġenne, || blǣd
The Seasons for Fasting 93b e sūðan cōm / fram Romana || rīċes% hīerde, / Greġoriæ, || gumen
The Metrical Preface to Wærferth's Translation of Gregory's Dialogues 22b mid him, || sē þe ah ealles rīċes ġe·we[], / and ēac swā his
The Metrical Epilogue to MS. 41, Corpus Christi College, Cambridge 2a || ǣġhwelcne mann, / breĝu, rīċes weard, || þe þās bōc rǣd
Metrical Charm 11: A Journey Charm 41b inna hālre hand || heofona% rīċes%, / þā hwīle þe iċ on þis l