A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sellan

Number of occurrences in corpus: 31

Genesis A 1092a ēofum ġe·beddum, / Ādan and Sellan || un-ārliċ spell: / ‘Iċ o
Genesis A 1978b / gambum ġieldan || and gafol sellan, / oþþæt þā lēode || lenġ
Andreas 272b a lȳt, / sinċ-weorðunga, || sellan meahte, / þæt þū ūs ġe·b
Andreas 366b rne maĝu-þeġn || and mete sellan, / frēfran feasċeafte% || ofer
Andreas 477b a lȳt, / sinċ-weorðunga, || sellan meahte, / fǣted-sinċes. || Wo
Andreas 1109b wæþ hē his selfes sunu% || sellan wolde / on ǣht-ġe·weald, ||
Christ A 376a þæt we siþþan forþ / þā sellan þinġ || simle mōten / ġe·
Vainglory 61a wīd-ledan%, / for·sāwon hira sellan, || þā hīe tō swice þōht
Widsith 108b on, / þæt hīe nǣfre sang || sellan ne hīerdon. / Þonan iċ ealne
Maxims I 43b ēode, || sē him mæġ wyrpe sellan, / hǣlu of hēofod-ġimme, ||
Maxims I 155b sċeall ġiefan. || Mæġ God sellan / ēadĝum ǣhte || and eft nim
The Order of the World 67b sihþ / siĝora sōþ-cyning || sellan wolde. / Ġe·wīteþ þonne mi
The Order of the World 102b fyrnum, || fere him tō þām sellan rīċe.
Guthlac A 278b ses setles. || Ne mæġ þeċ sellan rǣd / mann ġe·lǣran || þon
Guthlac A 492b hton þā sǣmran || and þā sellan nā / dēmdon aefter dǣdum. ||
Guthlac B 1268a ard, || ūt-sīðes ġeorn / on sellan ġe·setu. || Nū iċ swīðe
Riddles 12 4b e / swearte Wēalas, || hwīlum sellan menn. / Hwīlum iċ dēorum ||
Riddles 37 5b swilteþ hē simle, || þonne sellan sċeall / innoþ þām ōðrum,
Resignation 55b n / þȳ þe hīe him selfum || sellan þuhten / englas ofer·hyġdiġ
Juliana 289b a cyninga cyning || tō cwale sellan. / Þā ġīen iċ ġe·cræfte
Beowulf 2160b ; / nā þȳ ǣr suna sīnum || sellan wolde, / hwatum Heoru·wearde,
Beowulf 2729b ah: / ‘Nū iċ suna mīnum || sellan wolde / gūð-ġe·wǣdu, || ð
The Paris Psalter 107:12 2a || mehtiġ drihten / sōþfæst sellan || and hē sōna mæġ / ūre f
The Paris Psalter 59:11 2a || mehtiġ drihten / sōþfæst sellan || and hē sōna mæġ / ūre f
The Paris Psalter 88:26 2b n milde mōd || and him meaht sellan, / mīne ġe·witnesse || wierð
The Paris Psalter 88:31 3b ēah / mīne sōþfæstnesse || sellan þenċe. / / # / Iċ ǣne swōr |
The Rune Poem 33b heofones cyning, || hrūsan sellan / beorhte blǣda || beornum and
The Seasons for Fasting 218b ċġaþ þæt hē sinlēas || sellan mōte / ostran tō ǣte || and
Waldere B 25a mē dydon. / Þēah mæġ siġe sellan || sē þe simle biþ / recen a
The Battle of Maldon 38a īne lēode || līesan wille, / sellan sǣ-mannum || on hira selfra
The Battle of Maldon 46b aþ ēow tō gafole || gāras sellan, / ǣtrenne ord || and ealde swe