A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: cyme

Number of occurrences in corpus: 40

Genesis B 618a e·sihþe hæfst / þurh mīnne cyme cræfta. || Ġif ġīet þurh
Exodus 179b lāðum ēaĝan || land-manna cyme. / Ymb hine wǣĝon || wīġend
Daniel 516b an fæstne, || oþ·þæt eft cyme / grēne blēda, || þonne God
Daniel 587b dne, || ǣr þǣm sēo þrāh cyme / þæt hē þeċ ā·worpe ||
Andreas 188b or-fūsne, || būtan þū ǣr cyme.’ / Ǣdre him Andreas || ā·ġea
Andreas 400b on earde, || hwonne þū eft cyme.’ / Ǣdre him þā eorlas || ā·
Andreas 660b īð-heorte, || burĝ-weardes cyme. / Swā ġe·sǣlde ġō || þæ
Soul and Body I 160b rfon wit bēon ċearie || æt cyme dryhtnes, / ne ðǣre andsware
Elene 41b ȳðan. || Þǣr wearþ Hūna cyme / cūþ ċeaster-warum. || Þā
Elene 647b end, || þurh þāra næġla cyme, / hāliġ of hīehþa. || Nū
Elene 789b an [VI] nihtum || ǣr sumores cyme / on Maias kālend%. || Sīe þ
Christ A 114b an on·sende || and þē self cyme / þæt þū on·līehte || þ
Christ B 530b urgum, || þurh þæs beornes cyme. / Ġe·sæt siġe-hrēmiġ% ||
Christ C 896b d blācra. || Weorðeþ bēga cyme, / hwītra and sweartra, || swā
Christ C 915b ne mid willum, || wealdendes cyme, / mæġen-cininges, || þām þ
Christ C 1030a nra ġe·hwelċ / fore Crīstes cyme || cwic ā·rīsan, / lēoðum
Maxims I 42b þ þæt him þæs ed-hwierft cyme. / Wealdend him þæt wīte tēo
Guthlac B 830b drēames dryre || ne dēaðes cyme, / ac hē on þām lande || libb
Guthlac B 972a fyllan sċolde / þurh dēaðes cyme, || dōmes hlēotan, / efene þ
Guthlac B 1223b cwide þīnne, || hwonan his cyme sindon.’ / Þā sē ēadĝa w
Riddles 5 5a re ne wēne, / þæt mē% ġōc cyme || gūð-ġe·winnes, / ǣr iċ
Resignation 59b ·stīer him, || þonne storm cyme / mīnum gǣste on·ġeġn; ||
The Lord's Prayer I 4a ; || þū eart nerġend wera. / Cyme þīn rīċe wīde || and þ
Riddles 63 8b []fullre, || þonne iċ forþ cyme. / [] || / Ne mæġ iċ þȳ mī
The Phoenix 47b ā ġe·blōwen || oþ bǣles cyme, / dryhtnes dōmes, || þonne d
The Phoenix 53b ne līfes lyre, || ne lāðes cyme, / ne synn ne sacu || ne sār-wr
The Phoenix 93a ġeorne be·witian, / hwonne up cyme || æðelost tungla / ofer ȳþ
The Phoenix 102a || locaþ ġeorne, / hwonne up cyme || ēastan glīdan / ofer sīdn
The Phoenix 107b burnan || ǣr þæs bēacnes cyme, / sweġel-candelle% || and siml
The Phoenix 245b wiste wynsume, || ǣr wintres cyme, / on ripes tīman, || þȳ læs
The Phoenix 490a hīe lange bēoþ / oþ fȳres cyme || foldan be·þeahte. / Þonne
Juliana 161b ǣdan hēt || aefter lēohtes cyme / tō his dōm-setle. || Duĝu
Juliana 259b te ġe·cwēme, || hwonan his cyme wǣre. / Hire sē wræc-mæċġ
Beowulf 257b e·cȳðanne || hwonan ēowre cyme sindon.’ / Him sē ieldesta |
The Paris Psalter 65:4 1b nū and ġe·sēoþ, || hū cyme weorc / drihten worhte; || sint
Solomon and Saturn 162b d folme, || þonne his fēond cyme’. / ‘swīce, || ǣr hē sōþ w
Solomon and Saturn 273b ā·bǣde, || ǣr sē dæġ cyme / þæt sīe his cālend-cwide
The Menologium 31a þēodum ġe·wēl-hwǣr / his cyme kālend || ċeorlum and eorlu
The Judgment Day II 14a ā langan% tīd, / þæs dimman cyme || dēaðes on eorðan. / Iċ o
The Judgment Day II 98a ran on·ġinnaþ / and Crīstes cyme || cȳðaþ on eorðan. / Eall